Historien om GCE

Grandmother-arbejdet er inspireret af 13 Bedstemødre og Medicinkvinder fra oprindelige folk fra hele Verden.

De gik sammen i 2004 og dannede ”International Council of 13 Indigenous Grandmothers”.

Herfra har de delt deres visdom – og de inviterer alle Jordens kvinder til at gøre det samme – Jorden har brug for, at vi står sammen nu!

Læs historien her!

Læs vores vision og mission her

Læs Cirklens etik her!

Foreningen bygger på Hopi-profetien ”When the Grandmothers speak, the World will heal” og med inspiration fra De Ældre udefra og vise kvinder herhjemmefra, ser vi disse som vores overordnede mål:

 • At tage vare på Moder Jord for de næste generationer
 • At styrke de lokale Cirkler og hjælpe nye i gang, hvor vi som kvinder står i vores egen kraft
 • Øget medlemsinvolvering, hvor vi udvikler Grandmother-bevægelsen sammen.

 

Hvordan vil vi gøre det – med hvilke værdier – og på hvilke måder

Vi arbejder spirituelt i alle led med:

 • Ligeværdighed og mangfoldighed
 • Fællesskab, involvering og lydhørhed
 • Klar organisation og kommunikation – enkelhed – transparens
 • Overblik og handlekraft
 • Fleksibilitet og udvikling
 • Vi efterlever Cirklens Etik i ord og i handling i alt, hvad vi foretager os
 • Vi skaber stærke relationer, som hjælper os til at stå i egen kraft
 • Vi bruger bøn, ceremoni, Medicinhjulet, Årshjulet og andre spirituelle tilgange.

Læs meget mere om bevægelsen fra start til nu ved at følge hjemmesiden og Grandmothers Circle the Earth på Facebook.

Cirkler

I Grandmother Circle the Earth mødes vi i lokale kvindecirkler og arbejder med kvindevisdom, spiritualitet og naturkraft.

At mødes, tale, lytte og træffe beslutninger i cirkler er en urgammel tradition blandt alle folk, som levede ud fra en cyklisk tankegang i forbundethed med naturen. Vi er alle udsprunget af en Cyklisk kultur!

Cirklen er symbolet på forbundethed, ligeværdighed og det evige, cykliske princip: Liv, død og genfødsel.

Cirklen er Det kraftfulde, kærlige, hellige og magiske rum, hvor vi lytter med hjertet og deler erfaringer og levet kvindeliv, ønsker, drømme og visioner.