Historien om GCE

Grandmother-arbejdet er inspireret af 13 Bedstemødre og Medicinkvinder fra oprindelige folk fra hele Verden.

De gik sammen i 2004 og dannede ”International Council of 13 Indigenous Grandmothers”.

Herfra har de delt deres visdom – og de inviterer alle Jordens kvinder til at gøre det samme – Jorden har brug for, at vi står sammen nu!

Læs historien her!

Læs vores vision og mission her

Læs Cirklens etik her!

Hopi-profetien

Foreningen bygger på Hopi-profetien ”When the Grandmothers speak, the World will heal”.

Med inspiration fra De 13 Oprindelige Bedstemødre, De Ældre og andre Vise kvinder, ser vi disse som vores overordnede mål:

 • At tage vare på Moder Jord for de næste generationer
 • At styrke de lokale Cirkler og hjælpe nye i gang, hvor vi som kvinder står i vores egen kraft
 • Øget medlemsinvolvering, hvor vi udvikler Grandmother-bevægelsen sammen.

Hvordan gør vi det – med hvilke værdier – og på hvilke måder

Vi arbejder spirituelt i alle led med:

 • Ligeværdighed og mangfoldighed
 • Fællesskab, involvering og lydhørhed
 • Klar organisation og kommunikation – enkelhed – transparens
 • Overblik og handlekraft
 • Fleksibilitet og udvikling
 • Vi efterlever Cirklens Etik i ord og i handling i alt, hvad vi foretager os
 • Vi skaber stærke relationer, som hjælper os til at stå i egen kraft
 • Vi bruger bøn, ceremoni, Medicinhjulet, Årshjulet og andre spirituelle tilgange.

Foreningen ledes af en Fællescirkel

Juridisk svarer dette til en bestyrelse. 

 

Fællescirklen består af 5 temacirkler, der hver har en Cirkelholder:

 • Forkvinde(-cirkel) – Træ – Ligesom træet føder hun og nærer de øvrige cirkler, skaber bevægelse, udsyn og overblik fra træet top. Fletter rødderne sammen med alle.
 • Resurseholder(- cirkel) – luft – penge skabes ud i det blå og er flygtige, usynlige tal i et regneark. Kvaliteter er usynlige, ressourcer i mennesker er usynlige.
 • Fødselshjælper(-cirkel) – Jord – kontakten til Moder Jord; det grundlæggende; grundlaget for skabelse af cirkler og retningslinjer for cirkelarbejdet. 
 • Aktivitetsholder(-cirkel) – Ild - ildsjæle - vilje og handling bag initiativer.
 • Formidler(-cirkel) – Vand – vand indeholder information, det er et transportmedie, der bevæger viden fra område til område.

Cirkler

I Grandmother Circle the Earth Danmark mødes vi i lokale cirkler og arbejder med kvindevisdom, spiritualitet og naturkraft.

At mødes, tale, lytte og træffe beslutninger i cirkler, er en urgammel tradition blandt alle folk, som lever ud fra en cirkulær tankegang i forbundethed med naturen. 

Cirklen er symbolet på forbundethed, ligeværdighed og det evige, cykliske princip: Liv, Død og Genfødsel.

Cirklen er det kraftfulde, kærlige, hellige og magiske rum, hvor vi lytter med hjertet, og deler erfaringer og levet kvindeliv, ønsker, drømme og visioner. i dyb respekt for hinanden.