Om GCE

Historien om GCE

Grandmother-arbejdet er inspireret af 13 Bedstemødre og Medicinkvinder fra oprindelige folk fra hele Verden. De gik sammen i 2004 og dannede ”International Council of 13 Indigenous Grandmothers”. Herfra har de delt deres visdom – og de inviterer alle Jordens kvinder til at gøre det samme – for Jorden har brug for, at vi står sammen nu!

 

Læs vores vision og mission her

 

Læs Cirklens Etik her (PDF)

Foreningen bygger på Hopi-profetien ”When the Grandmothers speak, the World will heal” og med inspiration fra De Ældre udefra og vise kvinder herhjemmefra, ser vi disse som vores overordnede mål:

 • At tage vare på Moder Jord for de næste generationer
 • At styrke de lokale Cirkler og hjælpe nye i gang, hvor vi som kvinder står i vores egen kraft
 • Øget medlemsinvolvering, hvor vi udvikler Grandmother-bevægelsen sammen.

 

Hvordan vil vi gøre det – med hvilke værdier – og på hvilke måder

Vi arbejder spirituelt i alle led med:

 • Ligeværdighed og mangfoldighed
 • Fællesskab, involvering og lydhørhed
 • Klar organisation og kommunikation – enkelhed – transparens
 • Overblik og handlekraft
 • Fleksibilitet og udvikling
 • Vi efterlever Cirklens Etik i ord og i handling i alt, hvad vi foretager os
 • Vi skaber stærke relationer, som hjælper os til at stå i egen kraft
 • Vi bruger bøn, ceremoni, Medicinhjulet, Årshjulet og andre spirituelle tilgange.

Læs meget mere om bevægelsen fra start til nu ved at følge hjemmesiden og Grandmothers Circle the Earth på Facebook.

Cirkler

I Grandmother Circle the Earth mødes vi i lokale kvindecirkler og arbejder med kvindevisdom, spiritualitet og naturkraft.

 

At mødes, tale, lytte og træffe beslutninger i cirkler er en urgammel tradition blandt alle folk, som levede ud fra en cyklisk tankegang i forbundethed med naturen. Vi er alle udsprunget af en Cyklisk kultur!

 

Cirklen er symbolet på forbundethed, ligeværdighed og det evige, cykliske princip: Liv,død og genfødsel.

Cirklen er Det kraftfulde, kærlige, hellige og magiske rum, hvor vi lytter med hjertet og deler erfaringer og levet kvindeliv, ønsker, drømme og visioner.

Grandmothers Circle The Earth

CVR: 35773118

 

Privatliv og cookies 

Skriv tekst her