Organisering

Grandmother-arbejdet i Danmark er baseret på de lokale Cirkler og er organiseret i en Cirkelstruktur. Den står for:

 • fællesskab, sammenhængskraft og integreret spiritualitet i alle led, og for
 • international kontakt.

Vi valgte på generalforsamlingen i 2021 Cirkelstrukturen som en overgang til en organisering, hvor de lokale Cirkler står tydeligere frem. Derfor sætter vi i det kommende år fokus på strukturen – hvad fungerer godt – hvad kan vi med fordel ændre på – og så tager vi den op på generalforsamlingen i 2022.

Se hvordan vi udviklede os gennem de første 7 år,  se mere om Cirkelstrukturen her og vores vedtægter.

I Fællescirklen sidder:

 • Forkvinde: Vibeke Elizabeth Mygind
 • Aktivitetsholder: Lisbeth Bidstrup – medhjælper findes i Temacirklen
 • Jordmodercirkel-holder: Vibe Maegaard – medhjælper: Karin Schou
 • Ressourcevogter: Birthe Avahhart – medhjælper: Gaia Kragelykke
 • Formidler: Charlotte Jans – medhjælper findes i Temacirklen
 • Visdomsvogter: ej besat – opgaverne fordeles i Fællescirklen.

Se mere om os her – og hent vores kontaktoplysninger her.

Se hvilke tema- og undercirkler som passer bedst sammen med dine interesser og din intention for grandmother-arbejdet her.

 

Vores overordnede mål

Vi er her alle for at tjene Højere Formål. Med Hopi-profetien ”When the Grandmothers speak, the World will heal” og med inspiration fra Elders udefra og vise kvinder herhjemmefra, ser vi disse som vores overordnede mål:

 • At tage vare på Moder Jord for de næste generationer
 • At styrke de lokale Cirkler og hjælpe nye i gang, hvor vi som kvinder står i vores egen kraft
 • Øget medlemsinvolvering, hvor vi udvikler Grandmother-bevægelsen sammen.

 

Hvordan vil vi gøre det – med hvilke værdier – og på hvilke måder

 •  Vi arbejder spirituelt i alle led med:
  • Ligeværdighed og mangfoldighed
  • Fællesskab, involvering og lydhørhed
  • Klar organisation og kommunikation – enkelhed – transparens
  • Overblik og handlekraft
  • Fleksibilitet og udvikling
 • Vi efterlever Cirklens Etik i ord og i handling i alt, hvad vi foretager os
 • Vi skaber stærke relationer, som hjælper os til at stå i egen kraftVi bruger bøn, ceremoni, Medicinhjulet, Årshjulet og andre spirituelle tilgange.