Historien om Grandmothers Danmark

Grandmothers Danmark er opstået efter inspiration fra ’The 13 Indigenous Grandmothers’, der opstod i 2004, efter en Hopi indianer profeti der sagde :’ When The Grandmothers Speak, The World will heal’. A call for Power.

I Danmark blev dette kald hørt i 2011, hvor 2 bedstemødre; Gail Whitlow fra Canada/Mohawk og Susan Stanton fra Hawaii/Irakota, startede og initierede den første Grandmother Cirkel.

 

I 2013 blev foreningen ’Grandmothers Circle The Earth Danmark’ oprettet og bevægelsen var strukturelt repræsenteret ved et Råd og en Bestyrelse, der varetog oprettelsen af Cirkler, Retreats, Ceremonier og økonomien til at varetage medlemmernes interesser.

 

I 2020 så en ny struktur ’dagens lys’, en Fællescirkel, bestående af 6 Cirkelholdere. En Forkvinde Cirkelholder, en Resurseholder, en Visdomsholder, en Aktivitesholder, en Formidler og en Jordmoder.

 

Cirklerne er det bærende fundament under Grandmothers Circle The Earth. Sammen er vi stærke og sammen støtter vi hinanden som kvinder til at finde vores indre styrke og til i fællesskab at passe på Moder Jord for de næste 7 generationer og frem.