Rådet i Grandmothers Circle the Earth – Danmark

Det danske Råds opgave er at være fødselshjælper for lokale cirkler. Vi er 5 kvinder, der støtter og hjælper cirklerne i gang med ceremoni, sang og cirkel-etik, så vi alle får mere kraft og styrke. Se mere om arbejdet i cirklerne her: Cirkelarbejdet i den danske afdeling af Grandmothers Circle the Earth - Danmark
Rådet skaber, mens vi går, den nye vej gennem retreats og workshops og holder kontakten til det internationale arbejde.

Rådets medlemmer er:

  • Birthe Avahhart
  • Inger Slots
  • Karin Schou
  • Vibe Maegaard Mørch Sørensen
  • Zeleste Auora Jørgensen (Livia)

Få kontaktoplysninger på Rådet her og se mere nedenfor om os, vores baggrunde og hjertesager

Birthe Avahhart

Rådmedlem i Grandmothers Circle The Earth Danmark

 

 

 

 

Jeg er født og opvokset i Nordjylland. Uddannet skibsmontør/svejser og tog en efteruddannelse som bygningsmaler da værfterne lukkede.

Baggrund

Min slægt kan føres mange generationer tilbage til aner, der har beskæftiget sig med landbrug i det nordjyske og jeg har selv en kærlighed til det at så/plante og se det spire og blomstre.
Jeg har et livsvarigt studie i Tarotkort og indtil videre er det blevet til mere end 30 års studie. Jeg har taget kurser og været i forskellige studiegrupper. Via tarotkortene fattede jeg interesse for Kabbalah samt sammenkoblingen af disse.
Jeg tog Reiki-healing 1,2,3 i 2003 og healing ligger til min sjælsopgave.
Min vej har ligeledes ført mig til; astrologi, shamanisme, clairvoyance, Martinus og meget mere.
Hjertesag
Naturen og specielt skoven beriger mig og mit liv på uendelige måder, der finder jeg fred og harmoni, svar og indsigt, der er jeg i væren.
Skoven giver mig også mange gaver til at jeg kan udfolde kreativiteten, i form af en talestav, trommestik eller kraft-/vølvestav.
Jeg stiftede bekendtskab med Hopi-profetien og Grandmothers i 2012 på EagleRoad.
Og blev derefter medlem af Grandmothers Circle The Earth.dk og været tilknyttet cirklen; NORDlyset.
Jeg har arbejdet for foreningens sangbog og igangværende indspilninger, samt Sejd-arrangement i GCE. Jeg er i 2020 indtrådt i rådet og formidlingsudvalget.
Hopi-Profetien og værdigrundlaget i GCE ligger mit hjerte nært og vigtigheden af arbejdet heraf.
Kontakt: se oversigten her

 

Inger Slots - Eye of Deer Woman

Inger

Jeg blev født i 1951, gift med Jørgen i 1983, sammen har vi 2 sønner.

Baggrund
En dyb forbundethed med naturen blev grundlagt under min opvækst på den natur fredede ø, Nekselø i Sejerøbugten.

Et ønske om at få viden til at standse forureningen og være med til at passe på naturen fik mig til at studere naturvidenskab i 1 år og derefter tage læreruddannelsen med biologi og formning som linjefag. Glæden ved at udtrykke mig kreativt førte mig til forskellige kurser indenfor tegning, maleri og keramik.

At arbejde med børn, natur og kreativitet har været en stor det af mit arbejdsliv. På skoler, på billedskole, på asylcenter og i modtagerklasse.

Min spirituelle søgen og trang til selvudvikling bragte mig til massage og healingskurser, kurser i shamanisme og kanalisering.

Et ønske om at være med til at udvikle bæredygtige samfundsformer, hvor mennesker trives, fik mig til sammen med Jørgen at flytte til økolandsbyen Friland på Djursland, hvor vi bor nu.

Hjertesager
Grandmotherbevægelsen, som jeg mødte i 2011, blev en hjertesag for mig. Her kunne jeg mødes med andre, som ønsker at gøre en forskel og arbejder for fred og kærlighed på Jorden. At mødes i cirklen giver dyb mening, at støtte hinanden i at stå i vores kraft og balancere det feminine og maskuline i os selv og i verden.

Jeg ønsker at være med til at inspirere og samle kvinder i cirkler, at dele fra hjertet, at samarbejde med den åndelige verden i skabelsen af et menneskeliv i trivsel og harmoni med naturen.

På Nekselø har jeg et hus, min intention er, at det må være rammen om opløftende mellemmenneskelige relationer og forbundethed med naturen, frihed, glæde og kreativitet.

Kontakt: se oversigten her

 

Karin Schou


Født i 1953, gift (siden 2009) med Knud, som har en datter. Vi bor i Ringe på Midtfyn. Jeg har endnu ikke officielt fået et spirituelt navn.

Baggrund
Min opvækst udfoldede sig i Rødovre, Københavns omegn og den nærmeste natur var den fredede Kagsmose, som var et skønt tilflugtssted.
Mit liv har på en måde foldet sig ud i et liv før og efter 6 år i udlandet fra 1989 - 1995. Før jeg rejste ud, arbejdede jeg som lærer på Falster og Lolland og trænede sideløbende krop-og gestaltterapi. Uanset hvem jeg har undervist, har jeg været fokuseret på mennesket først og derefter det faglige. Sunde relationer og hele, sunde mennesker er meget vigtige for mig.
I udlandet (USA, Australien og Frankrig, hvor jeg boede i et spirituelt funderet kursuscenter) fandt jeg for alvor vej ind i og med at være et spirituelt menneske bl.a. ved at træne og arbejde med Attunement.
At lande i Danmark igen var udfordrende, og jeg ændrede kurs - uddannede mig til musikterapeut og forsker i musikterapi mod stress og angst. Den karriere afbrød jeg i 2012, da jeg selv blev syg af stress. Siden har jeg arbejdet freelance som musikterapeut, foredragsholder og fortæller.
Jeg har et stort behov for stilhed, som særligt næres i naturen og for at udfolde min kreativitet bl.a. gennem improvisation og intuitiv musik, syning, maleri og fremstilling af spirituelle objekter.

Hjertesager
Jeg har været med i GCE Danmark siden starten af 2016 og var i 2018 med til at starte Odense Cirklen, hvor jeg har været Fakkelbærer i 2019.
I 2017- 18 var jeg en del af arbejdsgruppen, som undersøgte, hvordan organiseringen i foreningen fungerer. Jeg trådte ind i Rådet i sommeren 2019.
Cirkelarbejdet er meningsfuldt og stærkt for mig. At være sammen med kvinder i et ligeværdigt fællesskab, at kunne dele og sammen undersøge, hvordan vi kan hele og styrke vores jord. Jeg føler stærkt for at leve så bæredygtigt som muligt og er taknemmelig over, at vi kan arbejde sammen om at sikre klodens liv for de næste generationer. En del af mit virke er også at hele relationer i forgængeres generationer.

Kontakt: se oversigten her

 

Vibe Maegård - Listening Wind Woman - Mother of all Nations - Beluca Crystal

Vibe-orange

Født 1956, gift med Vagn og sammen har vi 7 drenge, der har koner/kærester, og pt. 6 børnebørn.

Mine navne beskriver mit spirituelle virke, med at være bærer af bedstemor ilden og visionen.

Aktiv i det internationale Grandmother-arbejde.

Baggrund
Jeg er født og opvokset i Silkeborgs skønne skove og dejlige søer; at være en del af naturen betyder meget for mig.Jeg er uddannet fysioterapeut, arbejder i Vejle Kommune med Sundhedskurser og træning.Jeg har arbejdet de sidste 30 years med forskellige slags kropsarbejder, healing og meditation.For mig er det vigtigt at kunne se og afhjælpe ubalancer i et andet menneske, så vedkommendegenfinder sin egen kraft og indre balance.

Hjertesager
Jeg har været med i Grandmother arbejdet siden 2011 og det betyder alt for mig. I cirkelarbejdetgiver det mig mening at vi, i ceremoni, kan hjælpe hinanden med at finde egen balance og kraft.At kunne være i en balance mellem det maskuline og feminine, så vi kan stå skulder ved skuldersammen med vores mænd og skabe en balance i verden der bygger på ligeværd, ligestilling, fredog harmoni. I fællesskab sikrer bæredygtighed på Moder jord, for de næste 7 generationer.

Kontakt: se oversigten her

 

Zeleste Auora Jørgensen (Livia) - Whispering voice of the Gods, Goddess of the Heart

Livia

Livia arbejder som spirituel healer Tft og Bars terapi, Livia er naturbarn og samarbejder med naturens kræfter især planteriget står hendes hjerte nær. Hun arbejder med kærlighed, humor og vil guide dig så du finder din egen kraftfulde sti. Livia er Mor til 6 Bedstemor til 14 og Oldemor til 6. Hun bor i Nordjylland og arbejder også nu i Thy.

Kontakt: se oversigten her