Protokol

grandmotherDanmark_header

Opdateret 16.12.14

 Cirkelarbejdet i Grandmother Circle the Earth – Danmark

Grandmothers Circle the Earth Danmark består af et council – et råd – som igangsætter og støtter det spirituelle arbejde og en forening for medlemmer, som støtter formålet. Se mere herom i ”Organisering af Grandmothers Circle the Earth Danmark”, vedtægter for ”Foreningen Grandmothers Circle the Earth Danmark” og ”Cirklens etiske retningslinier”.

Cirklen er en oprindelig form for møde, der har samlet mennesker i respektfuld samtale i årtusinder. Cirklen har tjent som fundament i mange kulturer.

Det, der forandrer et møde til en cirkel, er når samværet skifter fra uformel samtale eller påståelig diskussion til tale fra hjertet, hensynsfuld lytten og at følge den struktur, som er opridset her.

INDHOLD:

 Formål for en Grandmother-cirkel

 Ramme for cirklen

 Etablering af center

 Velkomst og igangsætning

 Runderne

 Afslutning og formidling i Grandmothers Circle-gruppen.

FORMÅL FOR EN GRANDMOTHER-CIRKEL “We bring a new way to walk on The Earth We gather together to celebrate life – we gather together to celebrate love” “The International Council of the 13 Indigenous Grandmothers”
Cirkelarbejdet i Grandmothers Circle the Earth – Danmark

Formålet er tosidigt:

 at støtte op om arbejdet i “The International Council of the 13 Indigenous Grand-mothers” hvor vi i fællesskab passer på Jorden nu og for de næste 7 generationer, og

 at hver enkelt styrker sin egen kraft for at deltage i og bidrage til fællesskabet.

Vejen er at skabe en højere bevidsthed gennem det at dele sit liv og sine drømme med hinanden – i det nære i cirklerne, på landsplan i Foreningen Grandmothers Cirkel the Earth Danmark og internationalt i Grandmothers Circle the Earth Foundation.

I cirklerne kan deltage alle kvinder, som støtter formålet. Hver cirkel kan vælge sit særlige formål / tema inden for denne ramme, fx permakultur / bæredygtighed, velgørende arbejde med børn, urtemedicin, eller andet.

En Grandmother-cirkel startes op af en jordemoder fra Council, som består af fysiske bedstemødre eller som har livserfaring og overskud i deres liv. Jordemoderen er med til de første møder, og følger derefter cirklen efter nærmere aftale. Desuden vælger den enkelte cirkel en kontaktperson til Council for at understøtte den gensidige kommunikation.

RAMME FOR CIRKLEN Den enkelte cirkel aftaler hvor ofte man vil mødes, hvor og hvornår. Desuden aftales tema og vært(er) for kommende møder.

Vi tilstræber fælles lederskab for cirklen, fx gennem ”2-og-2”princippet: at der er 2 værter for hvert cirkelmøde, der har fokus på programmet. Den ene er med til at stå for det følgende cirkel-møde sammen med en ny fra cirklen, sådan at ansvaret for cirkel-møderne fordeles ligeligt i cirklen.

Der vælges en ”circle-keeper”, der holder energien og sikrer at ”Cirklens etiske retningslinier” overholdes.

Cirklen laver aftaler, der tillader alle gruppens medlemmer at have en fri og dyb udveksling, at respektere mangfoldigheden i synspunkter og at dele ansvaret for gruppens retning og velbefindende:

 Historier og personlige synspunkter er fortrolige og forbliver i cirklen.

 Vi taler fra hjertet

 Vi lytter til hinanden med indlevelse og nysgerrighed.

ETABLERING AF CENTER Centret er som navnet i hjulet: alle energier passerer igennem det og det holder sammen på det hele. Den gamle nordiske betegnelse for centret er ”vi” – cirklen vælger om man bruger denne betegnelse, ”alter”, ”center” eller andet.

I centret placerer værten/værterne det lys, som cirklen har fået af sin jordmoder fra Council, og som forbinder cirkelmødet til andre grandmother-cirkler over hele Jorden.

På centret sættes også altid en ting, der repræsenterer og ærer hver af de 4 elementer: jord, vand, ild og luft, samt en kande med vand og et glas, som alle deltagerne kan drikke af.

Desuden kan deltagerne lægge ting, som repræsenterer cirkelmødets tema, som har brug for kraft eller kan bidrage med det.

VELKOMST OG IGANGSÆTNING Når deltagerne er samlet, sætter vi cirklen i gang med en gestus, der skifter folks opmærksomhed fra det sociale til cirkel-bevidsthed. Vi starter med at rense os, fx med røg fra salvie eller andre urter, vand, salt eller andet.

Vi åbner cirklen ved at synge Grandmother-sangen (er på hjemmesiden), som forbinder os med retningerne og hinanden, også internationalt.

Værten/værterne påkalder hjælpere og tænder lyset, og deltagerne kan i få ord fortælle, hvad de bringer med sig til mødet / hvad de er optaget af.
RUNDERNE Værten/værterne åbner første runde med mødets emne og lader en genstand fra centret gå rundt som talestav. Desuden kan man læse ”Cirklens etiske retningslinier” op, hvis der er behov for en genopfriskning eller tydeliggørelse.

Når man er færdig med at tale, signalerer man at man er færdig, fx ved at sige ”jeg har talt” og sender staven videre. De øvrige kan sige ”hørt” eller lignende. Er man ikke klar til at tale, sender man staven videre.

Hvis der er 2 eller flere værter, kan disse placere sig så de starter og slutter runden, og beslutte om der skal startes en ny runde.
AFSLUTNING OG FORMIDLING I GRANDMOTHERS CIRCLE-GRUPPEN Værten/værterne lukker cirkel-mødet med en runde, hvor hver deltager i få ord fortæller, hvad hun tager med sig fra dagens møde. Herefter takker værten/værterne retningerne og alle hjælpere og til slut puster alle lyset ud i fællesskab.

Cirklen opfordres til at skrive en kort fortælling / referat og lægge det på den lukkede Facebook-gruppe for medlemmer af Grandmothers Circle the Earth – Danmark: https://www.facebook.com/groups/397119360394925/

KONTAKT COUNCIL FOR START AF NY CIRKEL

Skriv til os på den lukkede Facebook-gruppe for medlemmer af Grandmothers Circle the Earth – Danmark: https://www.facebook.com/groups/397119360394925/.