Nyt fra Råd og Bestyrelse

Hvad sker der i RÅDET – Grandmothers Circle the Earth?

12.03.2021
Tak for indsatsen til Helle, Birgitte, Malene og Anne, som for nylig er trådt ud af Rådet

Tak til Helle
I januar 2021 meddelte Helle Hestbjerg, at nu var det tid for hende at træde ud af Rådet. Helle har været med fra starten i 2011 og var den, som takkede JA til at bringe Grandmothers Circle the Earth til Danmark, og var med til at stå for den første Retreat. Det var på Friland, og det var her Susan Stanton og Gail Whitlow gav os ”Circleteachings” og det lys, som vi tændte lys ved lys, og nu regnbuelys ved.
Helle var med til at organisere flere Retreats og sætte Cirkler i gang, og har været stærkt engageret i opbygningen af Grandmotherarbejdet i Danmark. Helles skarpe intuition og evne til ceremonielt arbejde, har det været en fornøjelse at få del i. Med stor respekt, værdsættelse og æren af en kæmpe indsats og alle de vise bidrag, siger vi hjerteligt TAK til Helle. Vi ønsker Helle alt det bedste på den videre vej.


 
Tak til Birgitte
Birgitte Lisbygd kom i Rådet ved en skøn Ceremoni i 2017 på Nekselø. Hun har siden været en aktiv og engageret kvinde i Grandmothers, især ved flere opstarter og tilknytning til Cirkler på Sjælland og Bornholm.
Birgitte har arbejdet hårdt og sat sit præg på vore Retreats, været en glad, smilende og altid humørfuld køkkenchef.
Birgitte har valgt at træde ud af Rådet her i januar 2021. 
Vi fra Rådet siger tak, vi ærer og respekterer dig for din tid hos os. Tak for at lære dig at kende, din smittende energi. Vi ses helt sikkert igen og ønsker dig god vind fremover.
 


Tak til Malene
Malene Rose trådte ind i Rådet på vores Rådsmøde i august 2020. Malene har valgt at træde ud af Rådet igen.
Vi siger tak for din tid hos os. Tak for at lære dig lidt at kende, se og mærke din mildhed, skønne væsen, hjerteenergi og store visdom.
Alt det bedste til dig. Lys, glæde og kærlighed sendes til dig, håber vi ses igen i Cirklen. God vind fremover.
 
 
 
 


Tak til Anne
Anne Klüwer blev optaget i Rådet ved vores Årsmøde i oktober 2020. Anne har valgt at træde ud af Rådet igen.
Tak for dig, din dejlige humoristiske og humørfyldte væremåde. Vi ærer og respekterer dig og dit valg.
Lys og kærlighed sendes din vej, med ønsket om at vi ses i Cirklen igen. God vind fremover.
 

 
Fra Rådet: Birthe, Inger, Karin, Vibe og Zeleste

 

 

Det kan se ud som om, Rådet er gået i hi – det kan vi forsikre jer, at det er vi langt fra. Tværtimod arbejder vi via virtuelle møde på mange af vigtige emner.

Dette skriv får I for at få en melding fra os. Først og fremmest er der sket en stor udskiftning i Rådet over de sidste 1 1/2 år. I august bød vi velkommen til Malene Rose, Hvidovre, og i oktober til Anne Klüwer, Søborg, og Birthe Avahhart, Hjørring. Dette betyder, at vi som cirkel er i færd med at lære hinanden at kende, at give plads til nye måder at være Råd på og til at afklare vores roller og opgaver. Kort sagt: at konsolidere os som cirkel.

Nogle af de emner, vi undersøger i denne tid, er det ‘selvsupplerende’ princip. Hvad er historikken bag? Hvorfor er det sådan? Hvad er gode grunde til at fortsætte med dette princip? Hvad er konsekvenserne af at droppe det? Hvordan kommunikerer vi bedst omkring disse spørgsmål?

Et andet er Cirklens Etik, og hvordan vi klæder nye Rådsmedlemmer godt på til at starte og rådgive cirklerne efter behov.

I weekenden den 20.-22. november mødtes vi med Bestyrelsen (via Zoom). Vi ønsker i fællesskab at kunne give den bedste rådgivning, opbakning og støtte til alle medlemmer af Grandmothers Circle The Earth – Danmark. Vi oplever, at det er vigtigt, at vi kan samarbejde som én enhed, der støtter Cirkelarbejdet for Moder Jord og de næste 7 generationer på bedste vis.

Pas godt på jer selv og jeres kraft, fællesskaber og lys.

Bedste Søsterlige hilsner fra

Anne, Birgitte, Birthe, Helle, Inger, Malene, Zeleste, Vibe og Karin

 

Nye i Bestyrelsen

I den nye Bestyrelse er Mona Toksvig budt velkommen som suppleant for kasserer og Lisbeth Bidstrup som sekretær.

Mona har været med i Solstråle-cirklen siden foråret 2018. Hun har været aktiv omkring cirkeletikken i Grandmother-bevægelsen og dets betydning, så da Edna spurgte om hun ville gå aktivt ind bestyrelsen som kasserere suppleant, sagde hun straks ja. 

Lisbeth har været med i Grandmother-bevægelsen siden starten og er nu Fakkelbærer i Sydfyns-Cirklen. Vibeke Elizabeth kontaktede Lisbeth, da hun havde fået besked “oppefra” om at den nye sekretær skulle findes nær Svanninge Bakker – og resten er historie, som man siger 🙂 

Se mere om Mona og Lisbeth – og den øvrige Bestyrelse – på https://grandmothersdanmark.dk/bestyrelsen-i-grandmothers-circle/

Den nye Bestyrelse er kommet rigtig godt fra start og har allerede opnået en god samklang, hvor vi tilsammen udgør en helhed hen over vores forskellige spirituelle traditioner og baggrunde. 

 

Nyt fra Bestyrelsen – referat fra bestyrelsesmøde 21. oktober 2020

Deltagere: Charlotte Jans, Edna Pedersen, Lisbeth Bidstrup, Mona Toksvig og Vibeke Elizabeth Mygind. Vi starter med åbning af det hellige rum, bøn, sang og lys hos Vibeke Elizabeth. Herefter er der gensidig præsentation og ønsker til samarbejde i den nye bestyrelse:

 • Vi vil gerne fortsætte det gode samarbejde.
 • Blive klogere på, hvordan ritualerne hænger sammen med arbejdet i bestyrelsen og Rådet.
 • Vi ønsker at arbejde i et åbent og helligt rum, med plads til forskelligheder, i et kvindefællesskab, der fører til noget.
 • Skabe forbindelse mellem det vi kommer fra og det vi tager med os.
 • Bedre fordeling af opgaverne, vi arbejder sammen to og to.
 • Harmoni mellem det maskuline og det feminine.
Vi tager sommerfuglen frem og lader os inspirere. Det er vigtigt, at have focus på vores rødder, hvad er vores oprindelige folk her i Norden.
 • Hvordan kan vi være i forskellige sammenhænge og stadig have et respektfuld samarbejde, da vi er et Råd, en bestyrelse, mange cirkler fordelt rundt i landet, BEDSTEMØDRE.
 • Vi har mulighed for at mødes på tværs, invitere hinanden og lade os inspirere. På den måde kan vi skabe en fælles ånd.
 • Vi har fakkelbærer, som skaber forbindelse mellem de forskellige grupper og det har været godt for samarbejdet.
 • Vi har et ønske om, at skabe harmoni og gode energier i vores arbejde og udbredelse af Grandmother bevægelsen. Har vi brug for hjælp udefra?
 • Vi har et ønske om, at brede vores arbejde ud, så det vi ikke kender kan blive til virkelighed, da det er vigtigt, at forstå baggrunde for, hvorfor vi arbejde med ceremonier og ritualer.
Det blev vendt, hvad der er bestyrelsens opgaver, hvad der er rådets og hvad vi er fælles om.
Vi har et ønske om, at mødes og skabe en fælles energi for bestyrelsen og Rådet, da alt vores arbejde har et spirituelt sigte.
 
Det blev samlet op på Årsmødet, hvor vi fik vendt de tilbagemeldinger,
ris og ros der kom efter mødet.
 
Der var fra bestyrelsen stemning for, at mødes i virkeligheden,
Vi mente, at valgene til bestyrelsen gik lidt for hurtigt, da det er vigtig,
at vi sikrer os, at andre også kan komme til, selv om nogen er peget på
forinden.
da det giver bedre mulighed for at dele.
 
Årsmøde 2021 er planlagt til d.10-11 April.
Vibeke Elizabeth Mygind og Lisbeth Bidstrup
er valgt til arbejdsgruppen og Fyn er foreslået,
da det giver mindst indst rejsetid for alle.
 
Vi afslutter mødet med, at give udtryk for vores oplevelser og puster lyset ud.
 
 

Nyt fra Bestyrelsen – august 2020

Her i sommervarmen har Bestyrelsen haft et godt møde – dog måtte vi undvære Margrethe der havde en vigtig opgave med støtte til en nær ven.

 Vi havde en dejlig start på mødet mens sommerfugle kredsede om bordet, ja på et tidspunkt satte en sig ovenikøbet i Vibeke Elizabeths hår. Den var som for at huske os på at transformationen sker lige nu og vi bare skal have tillid til det. Det var fuldstændig magisk. Også kragen kommenterede, og så var vi i gang.

 Årsmødet 4. oktober nærmer sig, og her deltog Karin fra Rådet. Invitation og bilag udsendes sidst i august. Foreningen vært ved fortæring på dagen, både som gode for medlemmerne og under hensyntagen til COVID-19-reglerne. Karin samarbejder med Odense- og Sydfynscirklerne om indkøb, klargøring og servering – stor tak for at I tilbyder jer.

 Samarbejdsflader Råd-Bestyrelse snakkede vi videre om. Vi lægger vægt på at Cirklerne er det centrale i Grandmother-arbejdet og at vi baserer os på ”Cirklens Etik” og på:

 • Enhed: at Råd og Bestyrelse udgør en enhed
 • Spiritualiteten og det ”traditionelle” råds- og bestyrelsesarbejde går hånd i hånd.
 • Lige-gyldighed / ligeværd / flad organisation
 • Arbejde i netværk.

 Administration skal der også til, så MobilePay får nu oplysninger om Bestyrelsen, som der kræves (jf. loven om hvidvask).

 Endnu et frugtbart og godt møde, som vi siger tak for til alle gode hjælpere – også med Ednas (ugle?)fjer og bestyrelses-krystallen som Jeanette fik fra sit netværk 😊

Nyt fra Bestyrelsen – juni 2020

Bestyrelsen har 2. juni haft årets første live-møde siden januar og kort opfølgning på skype 12. juni – se hvad vi var omkring nedenfor og læs hele referatet her

 • Kontakt med europæiske Bedstemødre – og forhåbentlig især de nordiske
 • Status: medlemmer – fakkelbærere – økonomi
 • Tegning af vores organisation/bevægelse – hvordan?
 • Samarbejdsflader Råd-Bestyrelse-Formidlingsudvalg
 • Årsmøde – vi har kig på 4. oktober
 • Nyt fra Bestyrelsen på facebook og hjemmeside
 • Hvordan understøtter Bestyrelsen Cirklerne– og nyt om GDPR
 • Opdateret liste over vores ”ting”
 • Kontakt til Aayla
 • Lidt mere end ”traditionelt” bestyrelsesarbejde

 Heldigvis var der plads til andet og mere end ”traditionelt” bestyrelsesarbejde, og udover det skønne vejr, nød vi fællesbordet med mange lækkerier. Også champagneglassene måtte vi have frem til Margrethes syren- og gransaft, som vi på behørig vis nød afkølet (i hvert fald i starten) ?.

Jeanette skulle skynde sig hjem, mens vi andre afsluttede med ceremoni i skoven på støvsugerstenen og fik hjælp til at slippe vores tunge energi og modtage ny let energi fra Moder Jord, så vi drog glade og lettede hjem fra et dejligt Bestyrelsesmøde.

20200602-frokost1

20200602-frokost2