Organisering

Grandmother-arbejdet i Danmark er baseret på de lokale Cirkler og er organiseret i en Cirkelstruktur. Den står for fællesskab, sammenhængskraft og integreret spiritualitet i alle led, og for international kontakt.

På generalforsamlingen i år vedtog vi Cirkelstrukturen som en overgang til en organisering, hvor de lokale Cirkler står tydeligere frem. Derfor sætter vi i det kommende år fokus på strukturen – hvad fungerer godt – hvad kan vi med fordel ændre på – og så tager vi den op på generalforsamlingen i 2022.

Se videoenlæs beskrivelsen og se vedtægterne – og læs vores historie for de første 7 år.

 

 

 

I Fællescirklen er vi:

Se kontaktinfo her

– og se hvem vi er og lidt om vores baggrund og intentioner her 

Hvad er dine interesser og din intention for Grandmother-arbejdet?

 

 

 

 

 

Vores overordnede mål

Vi er her alle for at tjene Højere Formål. Med Hopi-profetien ”When the Grandmothers speak, the World will heal” og med inspiration fra Elders udefra og vise kvinder herhjemmefra, ser vi disse som vores overordnede mål:

 • At tage vare på Moder Jord for de næste generationer
 • At styrke de lokale Cirkler og hjælpe nye i gang, hvor vi som kvinder står i vores egen kraft
 • Øget medlemsinvolvering, hvor vi udvikler Grandmother-bevægelsen sammen.

 

Hvordan vil vi gøre det – med hvilke værdier – og på hvilke måder

 •  Vi arbejder spirituelt i alle led med:
  • Ligeværdighed og mangfoldighed
  • Fællesskab, involvering og lydhørhed
  • Klar organisation og kommunikation – enkelhed – transparens
  • Overblik og handlekraft
  • Fleksibilitet og udvikling
 • Vi efterlever Cirklens Etik i ord og i handling i alt, hvad vi foretager os
 • Vi skaber stærke relationer, som hjælper os til at stå i egen kraft
 • Vi bruger bøn, ceremoni, Medicinhjulet, Årshjulet og andre spirituelle tilgange.