Lav aktiviteter

Gang i Grandmother-aktiviteter - sådan kan vi arbejde sammen

Når du/jeres Cirkel får en god idé til aktivitet i Grandmother-regi er der hjælp at hente i Fællescirklen til at:

  • Komme fra idé til aktivitet
  • Få overblik over økonomien og få det glade budskab ud
  • Få en skøn aktivitet og lære af erfaringerne – til gavn og glæde for os alle.

1. Bring idéen videre til Aktivitetsholder

Fortæl om din/jeres idé så langt som du/I nu er med konkrete planer.

Aktivitetsholder har måske allerede kendskab til andre, som har lignende interesser, og hun kan sætte jer i kontakt med hinanden.

Har du allerede en gruppe samlet, er det helt fint.

2. Beskriv idéen – evt. sammen med Aktivitetsholder

Hvad er det, I gerne vil – program – sted – tidspunkt – mm.

Saml en Cirkel, som står for planlægningen.

3. Økonomi – læg budget med hjælp fra Resursevogter

Hvis I forventer at stå med udgifter og gerne vil sikre jer hjælp fra Foreningen i tilfælde af underskud, så læs videre.

Tag udgangspunkt i standardbudgettet og overvej:

* max og min. antal deltagere, både i ft. program og økonomi

* lokaler/sted til ophold og overnatning

* mad oa. fortæring

* transport for deltagerne fx færgebilletter (og skal der evt. reserveres?)

* transport, fx af udstyr, planlægningsgruppen

* materialer, fx brænde, ting til deltagerne

* forventet overskud (eller kr. 0) foreningen.

Resursevogter og Forkvinde kan hjælpe med tilretning og uddybe princippet om ”love-dollars”. De godkender budgettet og involverer ved tvivl hele Fællescirklen.

Se mere nedenfor i afsnittet ”Lidt mere om økonomien”.

4. Få det glade budskab ud - kontakt Formidlingsholder

Find en god overskrift, som er kort – klar – og inviterende. Find et par billeder som illustration – lav evt. også en kort video, hvor du/i fortæller om aktiviteten.

Når du/I skal markedsføre aktiviteten, kan du/I også hente hjælp til:

* udformning af program og kontakt med deltagerne

* at få det på facebook – og evt. også få invitation sendt ud via medlemsmail

* at få aktiviteten markedsført på hjemmesiden + evt. også i en kommende nyhedsmail.

5. Få en skøn aktivitet og gode erfaringer (også ift det, som måske var knap så skønt 😊) – træk på hele Fællescirklen

* Lyt til både deltagerne – og dig selv – og spørg ind (vi kan alle blive klogere!)

* Hvad kan vi lære – og hvilke frø kan vi sætte?

6. Lidt mere om økonomien:

* ”Love-dollars”-princippet

Vi arbejder efter ”love-dollars”, dvs. at de som står for programmet og laver ceremoni, workshops ol. får IKKE HONORAR. Til gengæld har de INGEN UDGIFTER, fordi transport og ophold afholdes af aktiviteten.

Eksterne grandmothers kan i stedet gives en gave.

Hvis planlægningsgruppen ikke kan deltage med samme udbytte som øvrige deltagere, har de ingen eller nedsat deltagerbetaling.

* Derfor skal Resursevogter og Forkvinde ind over økonomien

Når aktiviteten afholdes i Grandmother-regi, sikrer du/I jer en underskudsdækning – fx hvis man må aflyse en planlagt aktivitet, men har haft udgifter fx depositum til lokaler.

Da foreningens økonomi således involveres, skal budgettet derfor godkendes inden I sætter jer i udgifter. Af samme grund skal budgettet lægges, så der er overskud (helst) eller at det lige løber rundt. Evt. overskud tilfalder foreningen.

 

Og til allersidst:

Fra hele Fællescirklen vil vi gerne bakke op om gode idéer og få dem ud i Verden.

Vi glæder os til at hjælpe dig så godt, vi kan - vi støtter uden at ”tage over”.

Du kan altid tage en snak med Aktivitetsholderen og få hjælp og vejledning 😊 – se kontaktinfo på Fællescirklen her:

Lad os sammen inspirere – og inspireres af - hinanden

Vi er her for det samme: at tage vare på Moder Jord og de næste generationer

”WHEN THE GRANDMOTHERS SPEAK, THE WORLD WILL HEAL”