Historien om GCE i Danmark

Grandmother-arbejdet er inspireret af 13 Bedstemødre og Medicinkvinder fra oprindelige folk fra hele Verden. De gik sammen i 2004 og dannede ”International Council of 13 Indigenous Grandmothers”. Herfra har de delt deres visdom – og de inviterer alle Jordens kvinder til at gøre det samme – for  Jorden har brug for, at vi står sammen nu!

Læs om hvordan Grandmother-bevægelsen i Danmark har udviklet sig fra den spæde start i 2011 til sommeren 2020 Danmark her – eller læs videre nedenfor – god fornøjelse.
Bemærk, at vi overgik til en ny Cirkelstruktur den 11. april 2021 – se her

 

WHEN THE GRANDMOTHERS SPEAK, THE WORLD WILL HEAL

Hopi profeti

Her får du en introduktion til, hvordan Grandmothers Circle the Earth startede i Danmark, og historien frem til i dag. Først en introduktion til, hvor inspirationen er kommet fra.

I Alaska boede engang for mange år siden en lille pige, Rita, som holdt meget af sin gamle Bedstemor. En dag kaldte Bedstemor hende til sig. Nu skulle hun høre rigtig godt efter, for hun havde noget vigtigt at fortælle. Rita, der dengang var 9 år, satte sig godt til rette, og så fortalte Bedstemor:

”Du er en god pige, Rita. Jeg har nu lært dig meget af den gamle visdom lige siden du var helt lille. Det vil jeg fortsætte med så længe, jeg kan. En dag – om ganske mange år – når du er blevet voksen og endda selv er blevet bedstemor, vil du få et kald. Det skal du følge, og du skal rejse langt. Når du når frem, vil du være i en cirkel af kvinder. Én af dem vil fortælle om sin vision: At skabe fred og tage vare på Moder Jord, og at bedstemødre fra hele verden vil sidde i Råd.

Jeg giver dig nu 13 sten og 13 ørnefjer, som du skal passe godt på. Dem skal tage med på din rejse, og du skal give en ørnefjer og en sten til hver af de 12 bedstemødre. Selv skal du beholde en sten og en ørnefjer. Som bedstemødre fra alle retninger skal I træde ind i Rådet og dele jeres visdom med hinanden. I skal give den videre til andre bedstemødre over hele verden, så den bevares og lever videre overalt på Jorden”.

På den måde trådte Grandmother Rita Pitka Blumenstein fra Yupik, Alaska, ind i “International Council of Thirteen Indigenous Grandmothers“, og endelig opstod det Bedstemor Råd, som talrige profetier og visioner havde forudsagt siden tidernes morgen.

Men terrorangrebet i New York den 11. September 2001 fik også stor betydning for dannelsen af Rådet. En amerikansk kvinde, Jyoti (Jeanene Prevatt) direktør for Center for Sacred Studies, som var inspireret af oprindelige folks spiritualitet, satte sig for at meditere og bede om en måde at bevare visdommen i denne måde at leve på. Dette skulle tjene som en måde at skabe fred og tage vare på Moder Jord. Gennem sine bønner fik hun flere visioner deriblandt én, hvor hun så Bedstemødre fra hele verden sidde i Råd.

Hun følte sig kaldet til at give disse kvinder en stemme, da hun følte de var vejen, og hun opfordrede 16 viise Bedstemødre fra hele verden til at samles og sidde i Råd. Så snart Jyoti havde åbenbaret sin vision, arbejdede alle gode kræfter på at realisere den. Folk arbejdede frivilligt, donationer strømmede ind, og 2 år efter var de klar til at bringe bedstemødrene sammen i en uge, huse 300 deltagere i konferencen samt lave en dokumentarfilm.

Jyotis invitation gav genklang i alle de inviterede Bedstemødre. De genkendte Bedstemødrene fra Åndeverdenen. De viise som menneskene havde glemt; de, som vidste, hvordan man levede i pagt med alt.

Rådet samledes første gang midt i oktober 2004 i Catshill Mountains, New York, og her tændtes Bedstemødrenes rådsbål ved fredsflammen, der blev tændt i 1986 foran FN bygningen af Chief Shenandoah fra Iroquois Nation. Flammen var blevet båret verden rundt af løbere i tusindvis og oplevet af millioner af mennesker heriblandt mange af verdens ledere, og den holdes nu ved lige på pilgrimsstedet ”El Santuario de Chimayo” i New Mexico.

Til mødet havde Jyoti inviteret 16, der kom 13. Stykke for stykke blev dyb visdom flettet sammen, mens de delte deres visioner og profetier ved rådsbålet.

Tallet 13 bliver set som helligt i alle Bedstemødrenes traditioner. Fra gammel tid var året delt i 13 måner, fordi der er 13 fuldmåner i et år, og kvinders cyklus er forbundet med Månen. Kvinder blev æret, fordi de var i stand til at skabe og nære liv ligesom Moder Jord.

Efter denne rådssamling drog Bedstemødrene ud i verden for at dele deres visdom. Mange kvinder mødte op, glædedes ved deres ord og ceremonier og inspirationen var givet til dannelsen af ”Grandmothers Circle the Earth”.

Dette er en meget forkortet version af starten på hele Grandmother historien. Læs mere på hjemmesiden International Council of Thirteen Indigenous Grandmothers og i bogen “Grandmothers Counsel the World” af Carol Schaefer.

 

GRANDMOTHERS CIRCLE THE EARTH – DANMARK

Historien 2011 – Sommer 2020

Begyndelsen

Historien bag tilblivelsen af Grandmothers Circle The Earth – Danmark starter i 2011.

Helle Hestbjerg bliver kontaktet af Kasia Emilia Bogdan fra Polen. De to kender hinanden fra MA-URI traditionen. Kasia har fået kontakt til nogle rejsende bedstemødre, som ønsker at formidle Hopi indianer-profetien: “When the Grandmothers Speak, the World will Heal”.

Dannelsen af “International Council of 13 Indigenous Grandmothers” opfattes som “A Call for Power”, og en bevægelse startes i kølvandet på denne samling.

De ceremonier og visdoms-delinger, som de 13 oprindelige Bedstemødre gennemfører i hver deres oprindelseslande, åbner for den vision, som Bedstemødrene Susan Stanton og Robin Youngblood (Okanagon / Tsalagi), begge USA, får i 2008. Her ser de en international bevægelse baseret på Råd, der danner lokale Cirkler, som omsætter denne inspiration – og ikke mindst viden fra deres egen lokale oprindelige tradition – til praksis i hverdagen.

De fire bedstemødre, som i 2011 kommer til Europa, er en del af denne bevægelse.  De rejser to og to og laver retreats, hvor de gennem deling af deres kulturer formidler respekten for Moder Jord. De rejser under slogan’et: “For the next 7 generations”.

Susan Stanton fra Hawai / Irakota og Gail Whitlow fra Canada/Mohawk kommer til Danmark, mens Marsha Forrester, hvid amerikaner, der er indviet i Maya-traditionen og Caren Trujillo, der er Afroindianer, tager til Portugal. Efterfølgende samles de alle fire i Polen, hvor de står for en stor ceremoni på Sleza Mountain i nærheden af Wroclaw. 500 deltagere fra mange lande samles her, og fra den danske retreat deltager Vibe Maegaard og Louise Svane.

I Danmark står Helle Hestbjerg som arrangør af en retreat i 2011 med hjælp fra Inger Slots. Den bliver afholdt på Friland, Djursland. Med sig har Susan Stanton og Gail Withlow, Kasia som hjælper og Grandfather Keya Wright til at holde den maskuline energi omkring kvinderne i retreaten. Symbolikken stammer fra billedet af bisonokserne, der samler sig i en ring om køerne og kalvene, når de har brug for beskyttelse.

På retreaten fødes den første Cirkel med sine 23 deltagere som medlemmer. Som gave får Cirklen et stearinlys, som skal tændes ved Cirkelmøderne. De regnbuelys, som vi i dag tænder i alle Cirklerne, er tændt ved lys, som er tændt ved lys, som er tændt …. tilbage til dette første lys. Det symboliserer vores forbundethed med vore søstre verden over.

Susan og Gail kommer som naturfolk og deler åbenhjertede deres oprindelige traditioner. Susan deler bl.a. den hawaiianske Ho’oponopono healing tradition, og Gail deler den hellige fredspibeceremoni. Samtidig opfordrer de os til at finde vores egne rødder som Nordiske kvinder.

 

Udvikling af det danske Cirkelarbejde

Den første Cirkel, som har base på Friland, mødes ca. hver 6. uge. Cirklen er lukket i starten, og “Cirklens Etiske Retningslinjer” bliver udviklet med inspiration fra Susan Stanton.

I begyndelsen af 2012 bliver Cirklen åbnet for andre kvinder, som gerne vil deltage i Cirkelarbejdet. Der opstår splittelse og lidt famlen sig frem. Ingen ved helt, hvordan man laver en Cirkel, og det er udfordrende at finde tilbage til vores egne oprindelige traditioner.

Den følgende sommer står Helle Hestbjerg og Inger Slots igen for en retreat på Friland, og Johanne står for en på Eagleroad. Flere kvinder stifter bekendskab med Grandmother arbejdet – nu med tre bedstemødre fra New Zealand, heriblandt to  Maori kvinder.

En lille gruppe på fire kvinder fra den første retreat: Johanne Eagleroad, Vibe Maegaard, Louise Svane og Helle Hestbjerg føler, at trådene må samles op, og de fortsætter arbejdet med at få dannet et Council efter Susan og Gails anvisninger: Et Council bestående af 13 kvinder skal starte 13 Grandmother Cirkler. Når de 13 Cirkler kører, dannes et nyt Council, som så også danner 13 Cirkler osv.

I december 2012 har de fire kvinder arrangeret, at Susan Stanton og Gail Whitlow kommer til Danmark for at hjælpe med at danne et Council. Alle de kvinder, der har deltaget i Grandmother arbejdet frem til nu, bliver inviteret til weekend-retreat hos Johanne på Eagleroad ved Skanderborg.

Et dansk Grandmother Circle the Earth Council bliver dannet med det formål at opstarte Cirkler rundt om i Danmark. Dette foregår ved en ceremoni, hvor alle bliver guidet til at kontakte deres formødre (aner), så vejledningen kommer herfra. De 11 fremmødte kvinder[1] står alle frem.

Der bliver lavet trommerejse for de nye Council-kvinder for at finde ind til Visionen. Gennem Vibeke Elizabeth Mygind kommer billedet af Yggdrasil med de krystalklare rødder, som symboliserer, at Rådet skal arbejde med klarhed og visdom.

Siden er ordet “Council” skiftet ud med det danske “Råd”.

 

Den danske organisation finder en brugbar form

De første år lægger arrangørerne selv ud for flybilletter til de rejsende bedstemødre. Dette er uholdbart i længden. I forbindelse med Rådets dannelse bliver der sideløbende arbejdet på en organisation, som også kan tage vare på økonomien. I april 2013 afholdes den stiftende generalforsamling for foreningen “Grandmothers Circle the Earth – Danmark”, og den første Bestyrelse vælges af de fremmødte medlemmer. I foreningens regi starter Cirklerne fra foråret 2013.

Der er retreats for kvinder på Friland i 2011, 2012 og 2013.
I 2014 bliver det til en retreat for kvinder på Eagleroad og en retreat for både mænd og kvinder på Friland.
I 2015, 2016 og 2017 er der Grandmother Festivals i Shamanhulen på Fyn.

Rådet finder ind i en arbejdsrytme med fire årlige weekend-møder, og der bliver arbejdet intenst på udvikling af beslutningsmetoder med rod i den feminine energi samtidig med, at der kommer struktur på retningslinjer for opstart af Cirkler. Gradvist bliver Rådskvinderne mere og mere funderede i gennemførelse af ceremonier og på det samlede Råds initiativ er det i 2015 og 2016 de danske Rådskvinder, som står for retreat- og festival-programmerne.

I 2017 sættes fokus på det nordiske med besøg af Kjerstin Marakatt fra den norske del af Samernes land. Kerstin står sammen med rådsmedlem Anette Petersen for programmet. I 2018 afholdes en pilgrimsvandring til gamle kraftsteder i Mols Bjerge, hvor temaet er fred og balance i os selv og på Moder Jord. I 2019 gæster to sibiriske shamaner, Ayla og hendes hjælper retreaten i Ganløse. Her er fokus særligt på vores egne rødder og vort lands rødder.

Vi er nu nået til, at der kan være balance imellem inspiration fra andre kulturer og fordybelse i vores egne rødder.

I 2017-18 kommer Fakkelbærerne til som et bindeled mellem Cirklerne og henholdsvis Rådet og Bestyrelsen.

Illustration af den danske organisation ser du sidst i dokumentet, både den vi startede med i 2013, og som den ser ud pr. januar 2020.

 

Grandmother Circle the Earth Danmark: synlig i det offentlige rum

Vejen bliver skabt, som vi går den. I 2014 sker det første tiltag, som præsenterer os i det offentlige rum. Under titlen “Bedstemødre mod skifergas” lægger foreningen navn til en ceremoni i Nordjylland. Jane Foldsted og Cirklen i Nordjylland står bag og følger op i 2016 med initiativ til vores bidrag ved det første natur-folkemøde i Hirtshals med titlen ”Naturen – ressource eller helligdom”. Her står vi for flere ceremonier.

Siden har vi også markeret os internationalt med støtte til Sioux-indianerne og mange andre stammers protest mod olieledninger gennem deres drikkevandsområder og hellige områder ved Standing Rock i North Dakota. Her repræsenterer Anne-Lene Bleken og Johanne Eagleroad GCE-Danmark. 

I 2018 deltager vi ved flere offentlige begivenheder.

 

Det internationale netværk

I 2012 tager Vibe og hendes mand, Vagn Mørch, til Skotland for at deltage i en retreat. De er tilmeldt som deltagere i retreaten, men Gail Whitlow må pludselig rejse hjem, og en ændring i planlægningen gør, at Vibe og Vagn kommer til at stå for retreaten sammen med Susan Stanton og Keya Wright.

I 2013 er Vibe tovholder på de rejsende bedstemødres aktiviteter i Europa. Det bliver til retreats og andre aktiviteter i Danmark, Polen, Norge, Sverige, England, Skotland, og gennem Helles kontakter i Litauen kommer bedstemødrene også til Vilnius. De forskellige lande deles om udgifterne til bedstemødrenes rejser.

I 2014 samler Susan Stanton 13 kvinder fra hele verden (dog med overvægt af de nordamerikanske) til et World Council. Susan Stanton skriver i juni 2014 (uddrag fra e-mail):

We believe that the time has come for the organization of a World Council of Grandmothers to provide GCE with the experience, understanding  and global perspective of women with strong Leadership skills that reach to the Four Corners of the Earth. On this new Council 13 Women of Wisdom, each recognized as Leaders in a variety of arenas, will work together to respond to the needs of the GCE Councils and Circles forming worldwide. This collaboration, in response to Prophecies of many cultures and traditions, will create a Circle of Leaders who will support the growth and healing of Individuals, Families, and Mother Earth and all her Creations.”

Fra Danmark kommer Vibeke Elizabeth med i dette Council. Medlemmerne mødes på Skype med Vibeke Elizabeth som koordinator frem til marts 2015, hvor de for første gang mødes “live” i New York i forbindelse den internationale kvindedag d. 8. marts, hvor FNs kvinderåd “Commission on the Status of Women” (CSW) og de tilknyttede kvinde-NGO’er mødes gennem 2 uger.

Her mødes World Council også med andre kvinder tilknyttet GCE, hvoraf nogle i 2015 danner et “Co-Ordinating Council”, som skal stå for praktiske forhold. Baggrunden er, at Susan Stanton med kort varsel trækker sig som CEO (direktør), og ingen er inddraget sammen med hende til at tage over. Vibe deltager fra starten, og Vibeke Elizabeth står som hendes support, ligesom Vibe er support for Vibeke Elizabeth i World Council.

Der er møder på Skype samt fysiske møder i New York i marts 2015, -16, og -17 samt -18, hvor også Anette Petersen deltog.
I 2017 er GCE for første gang på NGO-programmet med ceremonien ”The Rite of the Womb” med mange deltagere – bl.a. en gruppe fra Standing Rock.

I 2019 er der fortsat et international netværk, men der er ikke tale om en organisation.

Vibe og Vibeke Elizabeth trækker en stor del af læsset i forbindelse med de forskellige events i New York og er hovedaktører i forhold til at etablere netværk med kvinder i GCE og i NGO’er, især:
– IPPI, International Public Policy Institute, som skaffer adgang til møder i FN-bygningen
– Gather the Women
– National Ethical Service, som sponserer The Rite of the Womb-eventet i 2017.

I 2014 og 15 betaler Vibe og Vibeke Elizabeth selv for rejse og deltagelse i de årlige møder i New York. Fra 2016 giver foreningen ’Grandmothers Circle the Earth – Danmark’ årligt et bidrag på 16.000 kr. til repræsentation af den danske del af bevægelsen.

De internationale kontakter og FNs 17 Verdensmål inspirerer Vibeke Elizabeth Mygind til dannelsen af Cirklen “De Norrøne Bedstemødre”, som arbejder energetisk og traditionelt historisk med visdom fra vores oldnordiske fortid for at se, om det relativt høje niveau for demokrati og ligestilling i Danmark og det øvrige Norden kan bidrage til at nå verdensmålene.

I 2013 bliver Jane Foldsted opmærksom på, at “International Council of 13 Indigenious Grandmothers” skal mødes i d. 11-14. juli i Stokholm. En større delegation fra Danmark rejser derop for at etablere den direkte energetiske forbindelse til udspringet for hele vores bevægelse. Det bliver en stærk oplevelse at være så tæt på kildens udspring. Det puster ekstra til den indre ild, der brænder i vore hjerter med et endnu stærkere ønske om at værne om og ære vores smukke Moder Jord og den mangfoldighed, vi selv er en del af.

I foråret 2020 inviterer hollandske Bedstemødre til dannelsen af et nyt netværk “Indigenous Grandmothers of Europe”, hvis formål er at undersøge og arbejde med vores oprindelige kultur og at dele oplevelser og erfaringer. Fra Norden indtræder Anette Petersen og Vibeke Elizabeth Mygind samt Kjerstin Marakatt fra det Norske Råd, så vi kan styrke det europæiske, herunder det nordiske netværk.

Gennem årene har vi i GCE arbejdet med at udvikle og illustrere organisationen. Den seneste model ser du her i skikkelse af en sommerfugl. Den er udviklet af Rådet og Bestyrelsen på baggrund af en anbefaling fra organisationsgruppen i 2019 om et tættere samarbejde.

Organisering af Grandmother arbejdet i Danmark 2020

 

Organisering af Grandmother arbejdet i Danmark 2013

Illustrationen herunder fra 2013 var udarbejdet af Rådet. Her var fokus på en tydelig skelnen mellem Rådets og Bestyrelsens funktioner.

Du kan læse mere her om:

* historien https://grandmothersdanmark.dk/historien-om-gce-dk/

* organiseringen: https://grandmothersdanmark.dk/organisering/

* cirklerne: https://grandmothersdanmark.dk/cirkler-i-danmark/

 

[1] De 11 kvinder, der dannede det første Grandmother-Råd i Danmark, var: Birgit Bodekær, Helle Hestbjerg, Inger Slots, Jane Foldsted, Johanne Eagleroad, Kirstine Gade Hansen, Lene Clausen, Louise Svane, Vibe Maegaard, Vibeke Elizabeth Mygind og Livia Heinsøe (nu Zeleste Jørgensen). Siden er andre kommet til og nogen er trådt ud. 

 

Udgivet i Uncategorized.