Fakkelbærerne

Fakkelbærerne – et bindeled mellem Rådet og Cirklerne og mellem Bestyrelsen og Cirklerne

Når der i et lokalområde er en gruppe af interesserede kvinder, kan der startes en Grandmother-cirkel op af et eller to rådsmedlemmer. De følger Cirklen i en periode, og når den er klar, udpeger de i samråd med Cirklen et af medlemmerne som Fakkelbærer.

Rådsmedlemmet/-medlemmerne er fortsat tilknyttet Cirklen og træder gradvist tilbage, mens Fakkelbæreren varetager Cirklens daglige ve og vel med flg. opgaver:

  • Sikre at Cirklen fordyber sig i og praktiserer ”Cirklens Etik” og ”Sådan laver vi Grandmother-arbejde i Danmark” og har opmærksomheden på at energien holdes
  • Sikre at der er 2 (evt. 1) værter for næste møde jf. ”Sådan laver vi Grandmother-arbejde i Danmark”.
  • Være bindeled mellem Cirklen og Rådet via løbende kontakt og udveksling af informationer og erfaringer
  • Være bindeled mellem Cirklen og Bestyrelsen om medlemsoplysninger
  • Modtage og introducere nye medlemmer i Cirklen
  • Deltage i et årligt møde med Rådet og de øvrige fakkelbærere med erfaringsudveksling og netværksdannelse samt ceremoni for overlevering af faklen til nye fakkelbærere.

Rollen varetages for 1 år ad gangen med mulighed for forlængelse.

Få kontaktoplysninger på Fakkelbærerne her.

Forsøgsperioden 2017-2018

I november 2018 blev ordningen med Fakkelbærere evalueret efter en 1-årig forsøgsperiode. Den har været afprøvet af Anna Dorthe Bertelsen i Nordjylland med Livia Heinsø som kontaktperson fra Rådet, Maria Glad på Fyn med Vibeke Elizabeth Mygind som kontaktperson og Elisabeth Dyrmose i København med Elf Risom som kontaktperson.

Fakkelbærer-netværket bygges op fra november 2018. Kontaktpersoner er Livia Heinsøe og Elf Risom.

Sådan så det ud, da vi startede i september 2017 (bemærk venligst at de, der havde fået en dukkert, gjorde det frivilligt :))