Cirklens Etik

Cirklens Etik

Siden slutningen af 2020 og i starten af 2021 har vi arbejdet med Cirklens Etik og er vendt tilbage til den danske version fra 2013, der bygger på den engelske version, vi fik via Susan Stanton. Den er nu opdelt i to afsnit:  1) Hvad er Cirklen og 2) Når vi træder ind i Cirklen.

 

⊕  Cirklen er visdommens sted, hvor anerne taler gennem os

⊕  Cirklen skaber en helhed, hvor vi alle er ligeværdige

⊕  Cirklen skaber et rum af stille kraft og byder dig velkommen som den du er

⊕  Cirklen inviterer til tillid, fred og ubetinget kærlighed

⊕  Cirklen ærer alt liv og ærer modsætningernes indbyrdes uundværlighed.

page1image2626432256

⊕  Vi træder ind i Cirklen og sammen skaber vi Helligt Rum

⊕  I Cirklen kommer alle ligeligt til orde. Hver stemme er betydningsfuld, respekteret og bliver hørt

⊕  Det, der bliver sagt i Cirklen, bliver i Cirklen. Vi er hver især ansvarlige for det, vi lærer, og det vi deler i Cirklen

⊕  Når jeg indtager min plads i cirklen, opdager jeg, at kun jeg kan indtage denne plads

⊕  Det er en velsignelse og et ansvar at stå som den, jeg er

⊕  I Cirklen taler jeg gennem mit hjerte

⊕  Jeg er opmærksom på, hvad jeg bringer ind i cirklen. Den jeg er, og det jeg gør, påvirker helheden i Cirklen.

                                                                                                                                                                                     Marts 2021

Hent pdf-version her 

 

Kvinde cirkel
Kvinde cirkel
Kvinde cirkel