Cirkler

De lokale Cirkler er det bærende element i “Grandmothers Circle the Earth – Danmark”.

Det er her vi som modne kvinder, der har set en del af livet – og hvor mange af os også er nået til at blive fysiske Bedstemødre – kan arbejde spirituelt i hverdagen for en bedre Jord og for en bedre fremtid for de næste 7 generationer!

Cirklen er en oprindelig form for møde, der har samlet mennesker i respektfuld samtale i årtusinder og som samværsform har den tjent som fundament i mange kulturer. Det, der forandrer et møde til en Cirkel, er når samværet skifter fra uformel samtale eller påståelig diskussion til at følge den struktur, som er opridset her – med tale fra hjertet og hensynsfuld lytten.

Den første danske Grandmother-cirkel blev etableret i 2011 af rejsende Bedstemødre fra New Zealand, Hawaii og Canada og endnu en gang med hjælp fra rejsende Bedstemødre – denne gang Susan Stantion (USA) og Gail Whitlow (Canada) – blev det danske Råd dannet i 2012. Dette Råd har siden – i samarbejde med lokale kvinder – startet og nurset cirkler rundt omkring i Danmark.

Lige nu er vi 8 aktive cirkler –  se os her – og kontakt os gerne!

RÅDET OG CIRKLERNE (juni 2016)
Cirkel-kontakt Navn Tlf Mail Post
Kbh + Bornholm Elf I. Risom 2360 5775 elfirisom@gmail.com Magleparken 184, 2750 Ballerup
Solstrålen Syd Eva C.M.Kristensen 4225 2866 eva@okslund.dk  Okslundvej 62, Okslund, 6650 Brørup
Djursland Helle Hestbjerg 4157 6225 helle.hestbjerg@gmail.com Friland 22c, Feldballe, 8410 Rønde
Djursland Inger Slots 6165 7603 ingerslots@gmail.com Friland 34, Feldballe, 8410 Rønde
Nordjylland Jane Folsted 3042 5754 jf.moderjordshave@gmail.com Tryvej 175, 9750 Østervrå
Vestfyn Takanaiya Schanne 6071 0222 schanne@shamanhulen.dk Nyrupvej 19, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
Sydfyn Tove Eriksen 2249 9548 tove.eriksen@live.dk Fåborgvej 98, 5762 Vester Skerninge
Hou-Horsens + Sønderjylland Vibe Maegård 6015 5020 vibemae@gmail.com Havnegade 14, Hou, 8300 Odder
Hou-Horsens Vibeke Mygind 4041 9917 vibeke.mygind@gmail.com Vinten Skovvej 18, 8700 Horsens

 

grandmotherDanmark_header_300dpi_cmyk_30cm

Cirkelarbejdet i den danske afdeling af “Grandmothers Circle the Earth”

Her er beskrevet den praksis, vi i Danmark har udviklet for at bidrage til at virkeliggør den gamle profeti: “When the Grandmothers speak, the World will heal. A call for Power”. Du kan også hente beskrivelsen i pdf: 2016 Maj Cirkelarbejdet i den danske afdeling af GCE

Det spirituelle cirkel-arbejde igangsættes og støttes af Rådet og foreningen “Grandmothers Circle the Earth – Danmark” udgør det praktiske, organisatoriske fundament. Se mere om Rådet og Bestyrelsen her.

 

INDHOLD

 • Formål for en Grandmother-Cirkel
 • Cirklens etik
 • Ramme for Cirklen
 • Etablering af center
 • Velkomst og igangsætning
 • Runderne
 • Afslutning af cirkelmødet og formidling herfra

 

FORMÅL FOR EN GRANDMOTHER-CIRKEL

“We bring a new way to walk on The Earth – We gather together to celebrate life – we gather together to celebrate love”!  Formålet er tosidigt:

 • at støtte op om arbejdet i “The International Council of 13 Indigenous Grandmothers” hvor vi i fællesskab passer på Jorden nu og for de næste 7 generationer, og
 • at hver enkelt styrker sin egen kraft for at deltage i og bidrage til fællesskabet.

Vejen er at skabe en højere bevidsthed ved gennem cirkelarbejde at møde hinanden fra hjertet med fokus på åbenhed, rummelighed, forbundethed og balance mellem det maskuline og det feminine.

Vi arbejder i det nære i Cirklerne og Rådet, på landsplan i Foreningen ”Grandmothers Circle the Earth – Danmark” og internationalt gennem World Council og andre netværk.

Alle kvinder, som støtter formålet, kan deltage i Cirklerne. Efter de første par møder i Cirklen, melder man sig ind i Foreningen.

Hver Cirkel kan vælge sit særlige fokus inden for denne ramme, fx bæredygtighed, børn, urtemedicin eller andet.

En Grandmother-Cirkel startes op af en ”jordemoder” fra Rådet, som består af bedstemødre eller yngre kvinder med livserfaring og overskud.

Jordemoderen er med til de første møder, og følger derefter Cirklen efter nærmere aftale.

 

CIRKLENS ETIK

I Cirklen har alle gruppens medlemmer en fri og dyb udveksling, der respekterer mangfoldigheden i synspunkter og deler ansvaret for gruppens retning og velbefindende:

 • Historier og personlige synspunkter er fortrolige og forbliver i Cirklen.
 • Vi taler fra hjertet
 • Vi lytter til hinanden med indlevelse og nysgerrighed.

 

RAMME FOR CIRKLEN

Den enkelte Cirkel aftaler, hvor ofte man vil mødes, hvor og hvornår. Desuden aftales tema og vært(er) for kommende møder.

Vi tilstræber fælles lederskab for Cirklen, fx gennem ”2-og-2”princippet: at der er 2 værter for hvert cirkelmøde, der har fokus på programmet. Den ene er med til at stå for det følgende cirkelmøde sammen med en ny fra Cirklen, sådan at ansvaret for cirkelmøderne fordeles ligeligt.

Værterne holder energien og sikrer at ”Cirklens etiske retningslinier” overholdes.

 

 ETABLERING AF CENTER

Centret er som navet i hjulet: alle energier passerer igennem det og det holder sammen på det hele. Den gamle nordiske betegnelse for centret er ”vi” – cirklen vælger om man bruger denne betegnelse, ”alter”, ”center” eller andet.

 • I centret placerer værterne det lys, som Cirklen har fået af sin jordemoder fra Rådet, og som forbinder Cirklen og mødet til andre Grandmother-Cirkler over hele Jorden
 • I centret sættes også altid ting, der repræsenterer og ærer hver af de 4 elementer: jord, vand, ild og luft
 • Desuden sættes en kande med vand og et glas, som alle deltagerne kan drikke af
 • Desuden kan deltagerne lægge ting, som repræsenterer cirkelmødets tema, og ting, som har brug for kraft eller som kan bidrage med det.

 

VELKOMST OG IGANGSÆTNING

Når deltagerne er samlet, åbner vi Cirklen med en gestus, der skifter folks opmærksomhed fra det sociale til cirkel-bevidsthed.

 • Først renser vi os fx med røg fra salvie eller andre urter, vand, salt eller andet.
 • Vi åbner Cirklen ved at synge Grandmother-sangen (er på hjemmesiden), som forbinder os med retningerne, med hjertet og hinanden – også internationalt.
 • Værterne påkalder hjælpere og tænder lyset, og deltagerne kan i få ord fortælle, hvad de bringer med sig til mødet / hvad de er optaget af.

  

RUNDERNE

En af værterne åbner første runde med mødets emne.

 • Værten lader en genstand fra centret gå rundt som talestav (kan være en stav, en sten eller en anden ting fra Centret). Desuden kan man efter behov oplæse ”Cirklens etiske retningslinier”
 • Når man er færdig med at tale, signalerer man dette, fx ved at sige ”jeg har talt” og sende staven videre. De øvrige kan sige ”hørt” eller lignende. Er man ikke klar til at tale, sender man blot staven videre.

Hvis der er 2 eller flere værter, kan disse placere sig så de starter og slutter runden, og beslutte om der skal startes en ny runde.

  

AFSLUTNING AF Grandmother-CirKEL MØDET og formidling HERFRA

Værten/værterne lukker Cirkel-mødet med en runde, hvor hver deltager i få ord fortæller, hvad hun tager med sig fra dagens møde. Herefter takker værten/værterne retningerne og alle hjælpere og til slut puster alle lyset ud i fællesskab.

Se mere på https://grandmothersdanmark.dk/ og på facebook Grandmothers Circle the Earth – Danmark, hvor Cirklerne annoncerer deres åbne møder (som begivenheder eller opslag) og skriver lidt om Cirklens aktiviteter, gerne også med billede.

  

KONTAKT RÅDET FOR START AF NY CIRKEL 

Skriv til os på facebook-gruppen eller via https://grandmothersdanmark.dk/ eller kontakt os på listen ovenfor.