Ceremonier og sange

I Grandmothers Circle indgår ceremonier som en vigtig del af det spirituelle arbejde.

Vi mennesker har alle dage – og over hele Jorden – afholdt ceremonier for at sætte form på tilværelsens uforudsigelighed. Når noget i vores liv er stort, særligt eller vanskeligt har vi brug for at markere det.

En ceremoni består af en række ritualer (symbolske handlinger) hvor vi ærer og værdsætter, fejrer eller tilgiver, eller på andre måder markerer både glæder og sorger – det vi ønsker og det vi frygter – noget vi ønsker at begynde og det vi vil afslutte. I ceremonien kan vi tydeligt markere et ”før” og et ”efter”.

Der er ofte brug for både at ære det, der var, og skaffe os nye indsigter og lære at leve livet på en ny måde.

I ceremonierne henvender vi os til de store kræfter – Det Højeste, Gud, den guddommelige energi og til Moder Jord og naturens kræfter. Her højner vi vores opmærksomhed, skaber et fælles rum af nærvær, hvor sanserne skærpes og åbnes for sublim energi. Her har vi mulighed for at komme i kontakt med de helende kræfter i naturen og i os selv og udvikle vores potentiale for medfølelse, accept, tillid og kærlighed, hvilket gør, at det bliver lettere at bære livets mørke sider og tage vare på Moder Jord for de næste generationer.

I Grandmothers Circle lærer du ritualerne og ceremonierne at kende.

Det sker bl.a. på cirkelmøderne, hvor vi ærer Moder Jord gennem bl.a. Grandmother-sangen og at samles om centret/alteret med de fire elementer – jord, vand ild og luft. Vi ærer samhørigheden med naturen og alt levende gennem sange og i vand-ceremonier, fra både tidligere Ojibwa-chief fra Canada i World Council og fra The Pacific Grandmothers fra Stillehavet – oplev den her (her kommer en video/beskrivelse).

Vores egen oldnordiske tradition fra før kristendommen, var mundtlig, men vi har beskrivelser i de gamle sagaer og kvad om bl.a. sejden, hvor vise kvinder kanaliserede svar og budskaber fra Det Højeste – og det arbejder vi med på bl.a. Kvindefestivals og inspirationsmøder, og det kan tages op på møder i de lokale cirkler.

Se mere om forskellige ceremonier og hvem du kan kontakte:

Hør også vores sange:

Rigtig god fornøjelse!

ceremoni