Vision og Mission

Vision
Vi, Grandmothers Circle the Earth - Danmark, åbner broer mellem alle verdener og på alle planer med visdommen fra vores nordiske rødder og vort livstræ, Yggdrasil’s Ask.

Sammen vågner vi op til en øget bevidsthed, hvor vi, som ét verdensfolk, ærer Moder Jord og alt liv, NU og for de næste 7 generationer.

Mission 
Vi støtter initiativer, der ærer visdom, kærlighed, fred og bæredygtighed på Moder Jord.

Vi styrker balancen mellem det feminine og det maskuline - i vores indre og ydre natur og i Verden.

Vi værner om Moder Jords liv og ressourcer og forbinder os i kærlighed med stor respekt for hinandens ophav, kilde traditioner og forskellighed.

Vi ærer vores aner og oldnordiske historie for at blive bevidste om, hvem vi er og hvordan vi som oprindeligt folk kan udleve vores kærlighed, kraft, visdom og spiritualitet.

Vi møder og samarbejder med andre kulturer  i gensidig respekt og harmoni.