Cirkelarbejdet i Danmark

Her er beskrevet den praksis, vi i Danmark har udviklet for cirkelarbejdet. Vi vægter de lokale Cirkler højt i arbejdet med at virkeliggøre den gamle profeti: “When the Grandmothers speak, the World will heal”.

Med inspiration fra “The International Council of the 13 Indigenous Grandmothers” synger vi med på deres sang:  “We bring a new way to walk on the Earth, We gather together to celebrate Life, We gather together to celebrate Love!”

Vi er organiseret i en cirkelstruktur i foreningen “Grandmothers Circle the Earth – Danmark” – se mere om den her og se mere om os, der er med i Fællescirklen (~ en bestyrelse) her.

I hver Cirkel vælger medlemmerne en Fakkelbærer, som varetager kontakten mellem den lokale Cirkel og Fællescirklen.

 

INDHOLD

 • Formål for en Grandmother-Cirkel
 • Medlemskab
 • Cirklens etik
 • Ramme for Cirklen
 • Etablering af center for cirkelmødet
 • Velkomst og igangsætning
 • Runder
 • Afrunding
 • Kommunikation og inspiration
 • Find en Cirkel eller start af ny Cirkel.

 

FORMÅL FOR EN GRANDMOTHER-CIRKEL

Formålet har flere dimensioner, for det retter sig både mod det fælles og det individuelle, samt mod det globale og det lokale:

 • I fællesskab passer vi på Jorden nu og for de næste 7 generationer og ærer oprindelsen til bevægelsen: “The International Council of 13 Indigenous Grandmothers”
 • Vi støtter hver enkelt i at styrke og stå i sin egen kraft og bidrager til fællesskabet

Gennem Cirkelarbejdet møder vi hinanden fra hjertet og baner vejen for en klarere opmærksomhed og større bevidsthed. Vi har fokus på åbenhed, rummelighed, forbundethed og balance mellem det maskuline og det feminine.

Vi arbejder i det nære i Cirklerne, på landsplan i foreningen ”Grandmothers Circle the Earth – Danmark” og globalt gennem netværk.

Hver Cirkel kan vælge sit særlige fokus inden for denne ramme, fx bæredygtighed, børn, etik, urtemedicin eller andet.

En Grandmother-Cirkel startes af en ”jordmoder” (eller to) som er med til de første møder og derefter følger Cirklen efter nærmere aftale.

 

MEDLEMSKAB

Alle kvinder, som støtter formålet, kan deltage i cirkelarbejdet.

Efter de første par møder i Cirklen, melder man sig ind i foreningen og betaler kontingentet, se mere her.

 

CIRKLENS ETIK

I Cirklen har alle gruppens medlemmer en fri og åben udveksling. Her respekterer vi mangfoldigheden og deler ansvaret for gruppens udvikling og trivsel.

 • Vi taler fra hjertet
 • Vi lytter til hinanden med indlevelse og nysgerrighed
 • Det, vi deler, er fortroligt og forbliver i Cirklen.

Se den fulde beskrivelse af Cirklens Etik her.

 

RAMME FOR CIRKLEN

I den enkelte Cirkel aftaler medlemmerne, hvor ofte samt hvor og hvornår de vil mødes. Desuden aftales tema og værter for kommende møder, gerne for et halvt år ad gangen.

Der er 2 værter for hvert cirkelmøde. Den ene er med til at stå for det følgende cirkelmøde sammen med en ny fra Cirklen, sådan at ansvaret for cirkelmøderne fordeles ligeligt, og at kontinuiteten sikres.

Værterne og Fakkelbæreren holder energien og sikrer at ”Cirklens etik”  overholdes.

 

ETABLERING AF CENTER FOR CIRKELMØDET

Centret er som navet i hjulet: alle energier passerer igennem navet, som holder sammen på det hele. Den gamle nordiske betegnelse for centret er et ”vi” – Cirklen vælger, om man bruger denne betegnelse, ”alter”, ”center” eller andet. Her har vi valgt ”center”.

 • I centret placerer værterne det regnbuelys, som forbinder Cirklen og det aktuelle møde til andre Grandmother-Cirkler over hele Jorden
 • I centret sættes altid ting, der repræsenterer og ærer hver af de 4 elementer: jord, vand, ild og luft
 • Desuden sættes en kande med vand og et glas, som alle deltagerne kan drikke af (den praksis er sat på pause pga Corona!)
 • Desuden kan deltagerne lægge genstande, som repræsenterer cirkelmødets tema, og konkrete symboler, som har brug for kraft, eller som kan tilføje energi.

 

VELKOMST OG IGANGSÆTNING

Vi åbner Cirklen med et ritual, som hjælper os til at ændre vores opmærksomhed fra det sociale til cirkel-bevidsthed.

 • Først renser vi med røg fra salvie eller andre urter, med vand, salt eller andet.
 • Vi synger Grandmother-sangen, som forbinder os med retningerne – med vores hjælpere – samt med hjertet og hinanden, også globalt
 • Lyset tændes (kan også tændes inden vi synger).

 

RUNDER

Vi oplæser ”Cirklens etik” (helt eller dele heraf) og en af værterne åbner første runde af mødets emne.

 • Deltagerne kan i få ord fortælle, hvad de bringer med sig til mødet / hvad de er optaget af.
 • Værten lader en genstand fra centret gå rundt som talestav. Det kan være en stav, en sten eller noget tredje. (Også her tager vi Corona hensyn).
 • Når man er færdig med at tale, signalerer man dette ved at sige ”Jeg har talt” og sender staven videre. De øvrige kan sige ”Hørt” eller lignende. Er man ikke klar til at tale, kan man bringe stilhed et øjeblik eller blot sende staven videre.

Værterne placerer sig, så de starter og slutter runden, og de beslutter, om der skal startes endnu en runde.

 

AFRUNDING

Værterne lukker Cirkel-mødet med en runde, hvor hver deltager i få ord fortæller, hvad hun tager med sig fra dagens møde.

Herefter takker værterne retningerne og alle hjælpere, og til slut puster alle lyset ud i fællesskab.

 

KOMMUNIKATION OG INSPIRATION

Cirklerne annoncerer deres åbne møder i hjemmesidens kalender her og i den offentlige facebook-gruppe her.

Efter møderne skriver en eller to af deltagerne om mødet i facebook-gruppen, gerne også med billede, til inspiration for både medlemmer og interesserede. Af og til bringer vi en lidt længere beskrivelse af en Cirkel og dens aktiviteter i et af de 4 årlige nyhedsmails, der går ud til både medlemmer og abonnenter.

 

FIND EN CIRKEL ELLER START AF NY CIRKEL

Er du interesseret i at være med i en Cirkel, eller I er en gruppe, som er interesserede i at starte en ny Cirkel i dit/jeres lokalområde, er du/I velkomne til at kontakte os.  Så kommer vi gerne ud og hjælper jer i gang.

Kontakt os i Fællescirklen  her – eller skriv til os via facebook-gruppen.