Cirkelarbejdet i Danmark

Her er beskrevet den praksis, vi i Danmark har udviklet for at bidrage til at virkeliggør den gamle profeti: “When the Grandmothers speak, the World will heal. A call for Power”.

Det spirituelle cirkel-arbejde igangsættes og støttes af Rådet og foreningen “Grandmothers Circle the Earth – Danmark” udgør det praktiske, organisatoriske fundament. Se mere om Rådet og Bestyrelsen her.

INDHOLD

 • Formål for en Grandmother-Cirkel
 • Medlemskab
 • Cirklens etik
 • Ramme for Cirklen
 • Etablering af center
 • Velkomst og igangsætning
 • Runderne
 • Afslutning af cirkelmødet og formidling herfra

FORMÅL FOR EN GRANDMOTHER-CIRKEL
“We bring a new way to walk on The Earth – We gather together to celebrate life – we gather together to celebrate love”!  Formålet er tosidigt:

 • at støtte op om arbejdet i “The International Council of 13 Indigenous Grandmothers” hvor vi i fællesskab passer på Jorden nu og for de næste 7 generationer, og
 • at hver enkelt styrker sin egen kraft for at deltage i og bidrage til fællesskabet.

Vejen er at skabe en højere bevidsthed ved gennem cirkelarbejde at møde hinanden fra hjertet med fokus på åbenhed, rummelighed, forbundethed og balance mellem det maskuline og det feminine.

Vi arbejder i det nære i Cirklerne og Rådet, på landsplan i Foreningen ”Grandmothers Circle the Earth – Danmark” og internationalt gennem World Council og andre netværk.

Alle kvinder, som støtter formålet, kan deltage i Cirklerne. Efter de første par møder i Cirklen, melder man sig ind i Foreningen.

Hver Cirkel kan vælge sit særlige fokus inden for denne ramme, fx bæredygtighed, børn, urtemedicin eller andet.

En Grandmother-Cirkel startes op af en ”jordemoder” fra Rådet, som består af bedstemødre eller yngre kvinder med livserfaring og overskud.

Jordemoderen er med til de første møder, og følger derefter Cirklen efter nærmere aftale.

MEDLEMSKAB

Efter de første par møder i Cirklen, melder man sig ind i Foreningen og betaler kontingentet, se mere her.

CIRKLENS ETIK
I Cirklen har alle gruppens medlemmer en fri og dyb udveksling, der respekterer mangfoldigheden i synspunkter og deler ansvaret for gruppens retning og velbefindende:

 • Historier og personlige synspunkter er fortrolige og forbliver i Cirklen.
 • Vi taler fra hjertet
 • Vi lytter til hinanden med indlevelse og nysgerrighed.

Se den fulde beskrivelse her.

RAMME FOR CIRKLEN

Den enkelte Cirkel aftaler, hvor ofte man vil mødes, hvor og hvornår. Desuden aftales tema og vært(er) for kommende møder.

Vi tilstræber fælles lederskab for Cirklen, fx gennem ”2-og-2”princippet: at der er 2 værter for hvert cirkelmøde, der har fokus på programmet. Den ene er med til at stå for det følgende cirkelmøde sammen med en ny fra Cirklen, sådan at ansvaret for cirkelmøderne fordeles ligeligt.

Værterne holder energien og sikrer at ”Cirklens etik”  overholdes.

ETABLERING AF CENTER
Centret er som navet i hjulet: alle energier passerer igennem det og det holder sammen på det hele. Den gamle nordiske betegnelse for centret er ”vi” – cirklen vælger om man bruger denne betegnelse, ”alter”, ”center” eller andet.

 • I centret placerer værterne det lys, som Cirklen har fået af sin jordemoder fra Rådet, og som forbinder Cirklen og mødet til andre Grandmother-Cirkler over hele Jorden
 • I centret sættes også altid ting, der repræsenterer og ærer hver af de 4 elementer: jord, vand, ild og luft
 • Desuden sættes en kande med vand og et glas, som alle deltagerne kan drikke af
 • Desuden kan deltagerne lægge ting, som repræsenterer cirkelmødets tema, og ting, som har brug for kraft eller som kan bidrage med det.

VELKOMST OG IGANGSÆTNING
Når deltagerne er samlet, åbner vi Cirklen med en gestus, der skifter folks opmærksomhed fra det sociale til cirkel-bevidsthed.

 • Først renser vi os fx med røg fra salvie eller andre urter, vand, salt eller andet.
 • Vi åbner Cirklen ved at synge Grandmother-sangen (er på hjemmesiden), som forbinder os med retningerne, med hjertet og hinanden – også internationalt.
 • Værterne påkalder hjælpere og tænder lyset, og deltagerne kan i få ord fortælle, hvad de bringer med sig til mødet / hvad de er optaget af.  

RUNDERNE
En af værterne åbner første runde med mødets emne.

 • Værten lader en genstand fra centret gå rundt som talestav (kan være en stav, en sten eller en anden ting fra Centret). Desuden kan man efter behov oplæse ”Cirklens etiske retningslinier”
 • Når man er færdig med at tale, signalerer man dette, fx ved at sige ”jeg har talt” og sende staven videre. De øvrige kan sige ”hørt” eller lignende. Er man ikke klar til at tale, sender man blot staven videre.

Hvis der er 2 eller flere værter, kan disse placere sig så de starter og slutter runden, og beslutte om der skal startes en ny runde.  

AFSLUTNING AF Grandmother-CirKEL MØDET og formidling HERFRA
Værten/værterne lukker Cirkel-mødet med en runde, hvor hver deltager i få ord fortæller, hvad hun tager med sig fra dagens møde. Herefter takker værten/værterne retningerne og alle hjælpere og til slut puster alle lyset ud i fællesskab.

Se mere på http://grandmothersdanmark.dk/ og på facebook Grandmothers Circle the Earth – Danmark, hvor Cirklerne annoncerer deres åbne møder (som begivenheder eller opslag) og skriver lidt om Cirklens aktiviteter, gerne også med billede.

KONTAKT RÅDET FOR START AF NY CIRKEL
Skriv til os på facebook-gruppen eller via http://grandmothersdanmark.dk/ eller kontakt os på listen ovenfor.