Rådet i Grandmothers Circle the Earth – Danmark

Det danske Råds opgave er at være fødselshjælper for lokale cirkler. Vi er 9 kvinder, der støtter og hjælper cirklerne i gang med ceremoni, sang og cirkel-etik, så vi alle får mere kraft og styrke. Se mere om arbejdet i cirklerne her: Cirkelarbejdet i den danske afdeling af Grandmothers Circle the Earth - Danmark
Rådet skaber, mens vi går, den nye vej gennem retreats og workshops og holder kontakten til det internationale arbejde.

Rådets medlemmer er:

  • Anette Petersen
  • Birgitte Lisbygd
  • Edna Pedersen
  • Helle Hestbjerg
  • Inger Slots
  • Karin Schou
  • Vibe Maegaard Mørch Sørensen
  • Zeleste Auora Jørgensen (Livia)

Få kontaktoplysninger på Rådet her og se mere nedenfor om os, vores baggrunde og hjertesager

Anette Petersen – Bright Sun Earth Walker

Charlotte

Født i 1962. Jeg har 3 dejlige voksne børn, to sønner og en datter og 3 svigerbørn. Jeg bor i den kraftfulde og charmerende gamle købstad Skælskør på Vestsjælland sammen med Rene.

Jeg søger at bringe varme og lys i alle dets aspekter, hvor jeg går på jorden. Jeg har stor tilknytning til og er stolt af at være datter af Moder Jord.

Baggrund
Jeg er født og opvokset nær kultstedet og kongsgården ved Tyrs sø (Tissø) på Sjælland. Jeg var fra barn af meget forbundet med naturen, som min morfar lærte mig meget om. Jeg er certificeret i permakultur og var med til at starte partiet De Grønne. Min morfar gav mig også glæden ved eventyr og håndværk. Jeg er først uddannet lærer i brugskunst og underviste i 10 år på tekstilværksted på en produktionsskole. Derefter havde jeg flere indvandre / flygtninge hold på daghøjskoler, mens jeg uddannede mig til psykolog. I de sidste 12 år har jeg arbejdet som psykolog i kommunalt regi med børn, deres familier, samt personale på institutioner og skoler. Sideløbende bl.a. uddannet mig til stresscoach, mindfulnessinstruktør, kinesiolog, lightbody healer og council guide. Mine første skridt ind i den spirituelle verden for ca.34 år siden, var med Martinus kosmologien. Efterfølgende har har jeg trænet inden for Inka og Maya traditionen og senest hos de keltiske Druider. Det førte interessen for den Nordiske visdoms og vølve tradition med sig.

Hjertesager
Bæredygtig levevis, respekt og ansvarlighed for os selv, hinanden og alt andet liv på jorden. Lære, bevare og videregive oprindelige folks viden, visdom, ceremonier, ritualer, traditioner i særdeleshed vore egen Nordiske til glæde og gavn for de kommende generationer. Naturens egen helbredende kræfter og iboende visdom. Myter og eventyrs magi og Grandmother arbejde og cirklens kraft.

Kontakt: se oversigten her

 

Birgitte Lisbygd

Jeg har 2 skønne voksne døtre og sviger sønner og et højt elsket barnebarn og dannet par med Allan igennem 9 år
Baggrund
Kom til verden i 1961 i Vestjylland, hvor jeg er opvokset ved fjord og hav, som en evig berigende del. Det har dog været Djursland med den helt fantastiske natur, hvor jeg har boet flest år af mit liv. På nuværende tidspunkt bor jeg på Frederiksberg eller i min kolonihave i Ballerup.
I mit arbejde med mig selv og andre har jeg været med i flere træningsgrupper,taget en hel del alternative og terapeut/uddannelser, certificeringer og afslutter i 2018 med Træner uddannelse i NLP mastercoaching. Så alt dette har være med til, at jeg er blevet til det menneske, som jeg er i dag.
Hjertesag
Jeg brænder for at være med til at støtte og skabe sunde livgivende relationer til mennesker, dyr og naturen.
I naturen henter jeg liv, styrke, kraft og visdom og jeg gør hvad jeg kan for ,at nære og ære den. Det er vigtigt for mig, at være med til at sprede budskabet om fred, visdom kærlighed og harmoni, derfor er cirkel arbejdet for mig utroligt vigtigt.
Det er med en dyb, ydmyg, respektfuld, taknemmelighed, at jeg sidder med i rådet og oplever den fantastiske kraft, der er i vores energiarbejde.
Kontakt: se oversigten her

Edna Pedersen - IAEI

Edna til web

Jeg er født i 1945 i Hejnsvig. Jeg er gift med Svend og sammen har vi to voksne drenge, to svigerdøtre og 4 børnebørn. Jeg bor i "Børnenes Hovedstad" Billund, hvor jeg, i 50 år, har fulgt udviklingen, dels som medspiller og på det sidste som iagttager af den utrolige udvikling til børnenes anerkendelse, som medspiller i vores samfund og fællesskab.

Baggrund
Min far havde murerfirma, og når han skulle have fri kørte vi ud i naturen. Han elskede naturen, så det havde vi til fælles. Jeg nød vore ture som barn og er dybt taknemmelig for denne gave. Min første spirituelle oplevelse havde jeg med min far i hånden.
Jeg er uddannet socialpædagog og har arbejdet i særforsorgen, senere med ældre, børn, souschef i dagplejen (23 år) og sidst vejleder i socialpsykiatrien.
For at forstå mig selv og hente hjælp, både til mig selv og andre, har jeg taget en rækker kurser bl. ID-psykoterapeut, diplom i Voksenuddannelse og Uddannelsesplanlægning og i Relations- og netværksarbejde (Tromsø), TFT-Tankefeltterapi, og så har jeg flere gange været på Vækstcentret i Nørre Snede.

Hjertesager
Mine hjertesager er fred, balance, enkelthed, kærlighed, sundhed, natur og naturlighed, for alle mennesker i et ligeværdigt og bevidst samfund med respekt for jordens og den enkeltes ressourcer.

Jeg føler et dybt kald til Grandmother arbejdet, og mærker energien i det nære og i dette globale fællesskab. Jeg glæder mig over at være med, mens det vokser til glæde for de kommende generationer.
Kontakt: se oversigten her

Helle Hestbjerg - Mahealani – Heavenly Moonlight og Hinewaihou – Woman of the New Feminine Waters

Helle

Født i 1964, bor alene, mor til 3 børn.

Baggrund
Født og opvokset på en gård i Vestjylland. Uddannet mikrobiolog med 12 års forskerkarriere. Skiftede kurs og har siden 2002 boet i økolandsbyen Friland på Djursland og haft MA-URI som min primære beskæftigelse. MA-URI er dans, bodywork og polynesisk inspireret livsfilosofi.

Hjertesag
Det er overmåde vigtigt for fred og harmoni i Verden, at vi arbejder for balance mellem det maskuline og det feminine. Respekt for de grundlæggende forskelle mellem mænd og kvinder og anerkendelse af ligeværd. Og at mennesker genfinder forbundetheden med naturen og det ’livsnetværk’ vi alle er en del af.

Jeg har været med i Grandmother-netværket siden bevægelsen kom til Danmark i 2011.

Kontakt: se oversigten her

 

Inger Slots - Eye of Deer Woman

Inger

Jeg blev født i 1951, gift med Jørgen i 1983, sammen har vi 2 sønner.

Baggrund
En dyb forbundethed med naturen blev grundlagt under min opvækst på den natur fredede ø, Nekselø i Sejerøbugten.

Et ønske om at få viden til at standse forureningen og være med til at passe på naturen fik mig til at studere naturvidenskab i 1 år og derefter tage læreruddannelsen med biologi og formning som linjefag. Glæden ved at udtrykke mig kreativt førte mig til forskellige kurser indenfor tegning, maleri og keramik.

At arbejde med børn, natur og kreativitet har været en stor det af mit arbejdsliv. På skoler, på billedskole, på asylcenter og i modtagerklasse.

Min spirituelle søgen og trang til selvudvikling bragte mig til massage og healingskurser, kurser i shamanisme og kanalisering.

Et ønske om at være med til at udvikle bæredygtige samfundsformer, hvor mennesker trives, fik mig til sammen med Jørgen at flytte til økolandsbyen Friland på Djursland, hvor vi bor nu.

Hjertesager
Grandmotherbevægelsen, som jeg mødte i 2011, blev en hjertesag for mig. Her kunne jeg mødes med andre, som ønsker at gøre en forskel og arbejder for fred og kærlighed på Jorden. At mødes i cirklen giver dyb mening, at støtte hinanden i at stå i vores kraft og balancere det feminine og maskuline i os selv og i verden.

Jeg ønsker at være med til at inspirere og samle kvinder i cirkler, at dele fra hjertet, at samarbejde med den åndelige verden i skabelsen af et menneskeliv i trivsel og harmoni med naturen.

På Nekselø har jeg et hus, min intention er, at det må være rammen om opløftende mellemmenneskelige relationer og forbundethed med naturen, frihed, glæde og kreativitet.

Kontakt: se oversigten her

 

Karin Schou


Født i 1953, gift (siden 2009) med Knud, som har en datter. Vi bor i Ringe på Midtfyn. Jeg har endnu ikke officielt fået et spirituelt navn.

Baggrund
Min opvækst udfoldede sig i Rødovre, Københavns omegn og den nærmeste natur var den fredede Kagsmose, som var et skønt tilflugtssted.
Mit liv har på en måde foldet sig ud i et liv før og efter 6 år i udlandet fra 1989 - 1995. Før jeg rejste ud, arbejdede jeg som lærer på Falster og Lolland og trænede sideløbende krop-og gestaltterapi. Uanset hvem jeg har undervist, har jeg været fokuseret på mennesket først og derefter det faglige. Sunde relationer og hele, sunde mennesker er meget vigtige
for mig.
I udlandet (USA, Australien og Frankrig, hvor jeg boede i et spirituelt funderet kursuscenter) fandt jeg for alvor vej ind i og med at være et spirituelt menneske bl.a. ved at træne og arbejde med Attunement.
At lande i Danmark igen var udfordrende, og jeg ændrede kurs - uddannede mig til musikterapeut og forsker i musikterapi mod stress og angst. Den karriere afbrød jeg i 2012, da jeg blev syg af stress. Siden har jeg arbejdet freelance som musikterapeut, foredragsholder og fortæller.
Jeg har et stort behov for stilhed, som særligt næres i naturen og for at udfolde min kreativitet bl.a. gennem improvisation og intuitiv musik, syning, maleri og fremstilling af spirituelle objekter.

Hjertesager
Jeg har været med i GCE Danmark siden starten af 2016 og var i 2018 med til at starte Odense Cirklen, hvor jeg har været Fakkelbærer i 2019.
I 2017- 18 var jeg en del af arbejdsgruppen, som undersøgte hvordan organiseringen i foreningen fungerer. Her i sommeren 2019 er jeg netop trådt ind i Rådet.
Cirkelarbejdet er meningsfuldt og stærkt for mig. At være sammen med kvinder i et ligeværdigt fællesskab, at kunne dele og sammen undersøge, hvordan vi kan hele og styrke vores jord. Jeg føler stærkt for at leve så bæredygtigt som muligt og er taknemmelig over, at vi kan arbejde sammen om at sikre klodens liv for de næste generationer. En del af mit virke er også at hele relationer i forgængeres generationer.

Kontakt: se oversigten her

 

Vibe Maegård - Listening Wind Woman - Mother of all Nations - Beluca Crystal

Vibe-orange

Født 1956, gift med Vagn og sammen har vi 7 drenge, der har koner/kærester, og pt. 6 børnebørn.

Mine navne beskriver mit spirituelle virke, med at være bærer af bedstemor ilden og visionen.

Aktiv i det internationale Grandmother-arbejde.

Baggrund
Jeg er født og opvokset i Silkeborgs skønne skove og dejlige søer; at være en del af naturen betyder meget for mig.Jeg er uddannet fysioterapeut, arbejder i Vejle Kommune med Sundhedskurser og træning.Jeg har arbejdet de sidste 30 years med forskellige slags kropsarbejder, healing og meditation.For mig er det vigtigt at kunne se og afhjælpe ubalancer i et andet menneske, så vedkommendegenfinder sin egen kraft og indre balance.

Hjertesager
Jeg har været med i Grandmother arbejdet siden 2011 og det betyder alt for mig. I cirkelarbejdetgiver det mig mening at vi, i ceremoni, kan hjælpe hinanden med at finde egen balance og kraft.At kunne være i en balance mellem det maskuline og feminine, så vi kan stå skulder ved skuldersammen med vores mænd og skabe en balance i verden der bygger på ligeværd, ligestilling, fredog harmoni. I fællesskab sikrer bæredygtighed på Moder jord, for de næste 7 generationer.

Kontakt: se oversigten her

 

Zeleste Auora Jørgensen (Livia) - Whispering voice of the Gods, Goddess of the Heart

Livia

Livia arbejder som spirituel healer Tft og Bars terapi, Livia er naturbarn og samarbejder med naturens kræfter især planteriget står hendes hjerte nær. Hun arbejder med kærlighed, humor og vil guide dig så du finder din egen kraftfulde sti. Livia er Mor til 6 Bedstemor til 14 og Oldemor til 6. Hun bor i Nordjylland og arbejder også nu i Thy.

Kontakt: se oversigten her