Nyt fra Råd og Bestyrelse

Nyt fra Bestyrelsen: (klik på dette link til Bestyrelsen)

 

Nyt fra Rådet:

1) Få indflydelse på det kommende års program

En af Rådets opgaver er at afholde retreats og informationsmøder. Heldigvis har vi gennem de seneste år oplevet at flere af Cirklerne også har taget initiativ hertil, og dette vil vi gerne understøtte. Derfor: tal gerne sammen i Cirklerne og fortæl, hvad I godt kunne tænke jer at stå for idet kommende år og hvad I gerne vil have, at Rådet tager initiativ til. Vi drøfter det på kommende Rådsmøde 31. august – 2. september.

 

2) Deltagelse i det internationale arbejde i Grandmotherregi

Gennem de sidste 5 år har Vibeke Elizabeth Mygind og Vibe Maegaard deltaget i FN’s Commission on the Status of Women (CSW) og i 2018 deltog også Anette Petersen. Her har vi mødt Grandmothers fra andre lande og udvikler på strukturen i Grandmothers Circle The Earth. Vi ønsker at fortsætte dette udviklingsarbejde, men ønsker at se på, hvordan vi kan udvikle på den danske deltagelse. Der eksisterer et  Europæisk Grandmother Råd, som vi også er i kontakt med.

På årsmødet 2018 vedtog vi i det kommende år at fokusere på samarbejde i Norden og det øvrige Europa, og Rådet arbejder med nyudvikling af det internationale arbejde.