Nyt fra Råd og Bestyrelse

Nyt fra Bestyrelsen, februar 2019

Vi er i fuld gang med at sende besked ud til medlemmerne om at det er tid at betale kontingent for 2019. Stor tak til jer, der allerede har indbetalt – og til jer, der er på vej!

Dit kontingent er med til at:
* starte og støtte lokale Cirkler
* drive hjemmeside, facebook-aktiviteter og udsendelse af nyhedsbreve
* invitere udenlandske Grandmothers til Danmark
* give tilskud til danske Grandmothers deltagelse i samlinger ol. i Europa, som har samme formål: at tage vare på og med Moder Jord for de næste generationer.

Som medlem har du mulighed for:
* at deltage i en lokal Cirkel – kontakt os gerne om Cirkler i nærheden af dig eller om start af en ny
* at hente inspiration og info på hjemmeside og facebook og i 4 årlige nyhedsbreve
* at møde ligesindede kvinder og deltage i inspirationsdage, workshops og retreats, ofte til nedsat pris
* at få tilskud til deltagelse i europæiske samlinger, der har samme formål som os
* adgang til vores internationale netværk.

 

Nyt fra Rådet, februar 2019

Rådet har afholdt møde på ’Friland’ ved Rønde i weekenden den 8.-10.2 -2019

Cirklerne

Det går godt ude i Cirklerne. Vi startede med en gennemgang af hvordan det går i Cirklerne, samt hvilke Cirkler der har fået valgt en ’Fakkelbærer’. Cirklerne er vores hjerteområde og det er vigtigt at få fulgt op på trivslen, nyheder fra Cirklerne og evt. nye tiltag.

Bestyrelse og råd

I vores organisation er det vigtigt at der er et tæt samarbejde mellem råd og bestyrelse, vi har i weekenden drøftet hvordan vi kan styrke dette samarbejde. I rådet arbejder vi med ’Et Årshjul’ som skal sikre, at vi når de opgaver vi har planlagt.

I forbindelse med ’Årsmødet’ den 7. april, har vi planlagt en dag i fællesskab med bestyrelsen og de nye ’Fakkelbærere’, som en start på et øget samarbejde. Derudover planlægger vi at have et møde mellem råd og bestyrelse i februar måned.

Årshjulet

Når vi følger årets gang i ’Årshjulet’ er december og januar drømmetiden, hvor nye frø planlægges. I februar bliver vi mere tydelige omkring hvilke frø der skal velsignes så de kan sås til foråret. Det vil være fint, fremover, at bestyrelsen for foreningen og rådet, sammen vælger hvilke frø der skal lægges til spiring.

Rådet har gennemgået ’Årshjulet’ og justeret det for 2019, vi har drøftet vores tegning af organisationen og kan se at denne tegning kan trænge til en opdatering så den afspejler foreningens reelle opbygning. Det vil der blive arbejdet videre med.

Nye søstre i rådet

Vi har afholdt en Ceremoni, ude i bakkerne, hvor vi kaldte nye søstre ind til Rådet. Der er plads til 4 nye søstre i Rådet.

Vi vil fortælle mere om denne proces til det kommende ’Årsmøde’ den 7. april på Fyn, men kan fortælle at der mangler søstre på Fyn, i Nordjylland og i Sydsjælland for at vi kan være landsdækkende.

International arbejdsgruppe

Rådet har en international arbejdsgruppe der vil arbejde konkret med internationale aktiviteter og synliggøre vores internationale kontakter. Hvis nogen har Internationale kontakter, der må deles, vil vi gerne bede jer kontakte arbejdsgruppen.

  • Vibeke Elizabeth Mygind: vibeke.mygind@gmail.com,
  • Vibe Maegaard: vibemae@gmail.com
  • Anette Petersen: astrum@stofanet.dk

Årets Retreat

Den 3. til 7. juli på Sjælland, er ved at tage form og vi vil fortælle mere uddybende om den, og den Sibiriske Shaman Aayla, til Årsmødet.

Vinter Ceremonien

Er evalueret og det er besluttet at den skal ligge i januar måned næste år.

Sangbogen

Rådet har indsamlet nye sange til den kommende sangbog, det er ’Nordlys Cirklen’ samt ’Limfjordens døtre’ der står for arbejdet med at få redigeret den nuværende sangbog, og få sat yderligere sange ind i den. Vi glæder os til den nye sangbog udkommer.