Nyt fra Råd og Bestyrelse

Nyt fra Bestyrelsen – august 2020

Her i sommervarmen har Bestyrelsen haft et godt møde – dog måtte vi undvære Margrethe der havde en vigtig opgave med støtte til en nær ven.

 Vi havde en dejlig start på mødet mens sommerfugle kredsede om bordet, ja på et tidspunkt satte en sig ovenikøbet i Vibeke Elizabeths hår. Den var som for at huske os på at transformationen sker lige nu og vi bare skal have tillid til det. Det var fuldstændig magisk. Også kragen kommenterede, og så var vi i gang.

 Årsmødet 4. oktober nærmer sig, og her deltog Karin fra Rådet. Invitation og bilag udsendes sidst i august. Foreningen vært ved fortæring på dagen, både som gode for medlemmerne og under hensyntagen til COVID-19-reglerne. Karin samarbejder med Odense- og Sydfynscirklerne om indkøb, klargøring og servering – stor tak for at I tilbyder jer.

 Samarbejdsflader Råd-Bestyrelse snakkede vi videre om. Vi lægger vægt på at Cirklerne er det centrale i Grandmother-arbejdet og at vi baserer os på ”Cirklens Etik” og på:

 • Enhed: at Råd og Bestyrelse udgør en enhed
 • Spiritualiteten og det ”traditionelle” råds- og bestyrelsesarbejde går hånd i hånd.
 • Lige-gyldighed / ligeværd / flad organisation
 • Arbejde i netværk.

 Administration skal der også til, så MobilePay får nu oplysninger om Bestyrelsen, som der kræves (jf. loven om hvidvask).

 Endnu et frugtbart og godt møde, som vi siger tak for til alle gode hjælpere – også med Ednas (ugle?)fjer og bestyrelses-krystallen som Jeanette fik fra sit netværk 😊

 

Nyt fra Bestyrelsen – juni 2020

Bestyrelsen har 2. juni haft årets første live-møde siden januar og kort opfølgning på skype 12. juni – se hvad vi var omkring nedenfor og læs hele referatet her

 • Kontakt med europæiske Bedstemødre – og forhåbentlig især de nordiske
 • Status: medlemmer – fakkelbærere – økonomi
 • Tegning af vores organisation/bevægelse – hvordan?
 • Samarbejdsflader Råd-Bestyrelse-Formidlingsudvalg
 • Årsmøde – vi har kig på 4. oktober
 • Nyt fra Bestyrelsen på facebook og hjemmeside
 • Hvordan understøtter Bestyrelsen Cirklerne– og nyt om GDPR
 • Opdateret liste over vores ”ting”
 • Kontakt til Aayla
 • Lidt mere end ”traditionelt” bestyrelsesarbejde

 Heldigvis var der plads til andet og mere end ”traditionelt” bestyrelsesarbejde, og udover det skønne vejr, nød vi fællesbordet med mange lækkerier. Også champagneglassene måtte vi have frem til Margrethes syren- og gransaft, som vi på behørig vis nød afkølet (i hvert fald i starten) ?.

Jeanette skulle skynde sig hjem, mens vi andre afsluttede med ceremoni i skoven på støvsugerstenen og fik hjælp til at slippe vores tunge energi og modtage ny let energi fra Moder Jord, så vi drog glade og lettede hjem fra et dejligt Bestyrelsesmøde.

20200602-frokost1

20200602-frokost2