Cirkel i Solstrålen

Cirkel d.  2.12. Værtinde og sted følger

Vi mødes kl 17, åbner cirklen kl 18 og lukker kl 20, derefter kaffe/te til ca 21

Cirkel i Solstrålen

Cirkel d.  28.10. Værtinde og sted følger

Vi mødes kl 17, åbner cirklen kl 18 og lukker kl 20, derefter kaffe/te til ca 21

GRANDMOTHER-ÅRSMØDE 2020 på Skullerodsholm på Fyn

Kære medlemmer,

Efter flere udsættelser af årsmødet kan vi nu her midt juni sætte en dato for årsmødet med generalforsamling.

Vi håber at rigtig mange har lyst til at møde op. Det vil være så dejligt at der er repræsentanter fra alle Cirkler, som deltager med hver jeres beretninger, så energierne samles fra hele landet.

Beretning og øvrige bilag er tidligere udsendt (og ligger også på http://grandmothersdanmark.dk/aarsmoeder/) og I får materialet igen sammen med den nye ”officielle” indkaldelse senest en måned før jf. vedtægterne.

Når vi mødes, vil vi fortsat gå sammen om at kigge både bagud og fremad og dermed skabe et nyt skønt år for ”Grandmothers Circle the Earth – Danmark” med udgangspunkt i jeres fortællinger fra Cirklerne om:

* Hvordan giver profetien “When the Grandmothers Speak, the World will Heal!” mening for dig?

* Hvordan kan Cirklerne, Rådet og Bestyrelsen gensidigt styrke hinanden? Hvad fungerer godt? – Hvad bringer os fremad sammen?

Programmet bliver som tidligere planlagt, dog rykker vi Kirsten Brunsgaards fortælling om “Nordboernes urkultur – en Moderkultur” til et senere selvstændigt arrangement med større mulighed for fordybelse.

Så sæt X i kalenderne og få en god snak i Cirklerne – og hav en rigtig dejlig sommer 😊.

 

Tak for jeres tålmodighed og pas stadig godt på hinanden.

Varme sommerhilsener fra Bestyrelsen og Rådet

Se alle bilag og mere om Kirstens fortælling her: http://grandmothersdanmark.dk/aarsmoeder/

 

Cirkel i Solstrålen

16.9 hos Birte i Kolding

Vi mødes kl 17, åbner cirklen kl 18 og lukker kl 20, derefter kaffe/te til ca 21

Horsens Grandmothers – Cirkelmøde på Grund Skov shelterplads

Velkommen tilbage efter sommerens fornøjelser med jeres kære. Det glæder os at indbyde jer til et Cirkelmøde ved skov og vand. Se kørselsvejledning på vedlagte billeder. Vi mødes ved den røde lade (det giver mening når i kommer frem). Det tager ca. 15 min at gå ned til bålpladsen af meget fin skovvej. Og ca. 30 min tilbage da det går op over på hjemvejen. Det er en vidunderlig gåtur. Medbring kun det mest nødvendige. Vi spiser sammen så medbring til fællesspisning. Dagens intention: AT SKABE ET FÆLLES HJERTERUM. Vel mødt Vibeke Elizabeth & Charlotte

 

 

 

Vi holder flammen vedlige

Vandreretreat 2020 udsat til 2021 – Vandredag 4. juli 2020Vandreretreat 2020 udsat til 2021 – Vandredag 4. juli 2020For at holde flammen ved lige til næste års retreat inviterer vi til at cirklerne
arrangerer vandreture for medlemmer lørdag den 4. juli 2020. Under temaet
“Vi nærer flammen” mødes cirklerne hver for sig denne dag med variabelt
starttidspunkt. Kl. 19.30 tænder vi et symbol på flammen. Vi ser for os det
smukke og stærke syn af kvinder samlet i cirkler samtidigt spredt i hele landet.
Derved kan vi tage fat på igen at mødes fysisk og styrke fællesskabs- og
enhedsfølelsen påny.
Hver cirkel står for at arrangere en vandrerute i naturen, at besøge et
kraftsted, at afholde en ceremoni i tråd med temaet og at afvikle
arrangementet i temaets ånd. Fakkelbærerne er velkomne til at aftale
nærmere om arrangementet med jeres tilknyttede rådsmedlem.
Uanset om vi mødes i egen cirkel eller med en ‘nabocirkel’ må vi alle bidrage
til, at myndighedernes retningslinjer overholdes. Deltagere medbringer selv
mad og drikke og sørger for egen transport. Eventuelle udgifter til brænde eller
andet deles af deltagerne.
De BEDSTE søsterlige hilsner
Rådet for Grandmothers Circle the Earth – Danmark.

Pilgrimsvandring på Mols 1. til 5. juli 2020 – UDSAT TIL 2021

På grund af COVID-19 situationen og alt hvad den indebærer, har vi i Rådet
efter svære overvejelser besluttet at udskyde pilgrimsvandringen til næste år.
Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen 7. – 11. juli 2021, hvor vi satser
på at kunne mødes på vandre retreat.
Vi beklager at skuffe jer, der har glædet jer til at være sammen i de skønne
Mols Bjerge. Det har ikke været nogen nem beslutning. Vi har dog vurderet, at
der er for megen usikkerhed om, hvordan myndighedernes anbefalinger ville
indvirke på vandre retreaten og om, hvorvidt vi ville kunne overholde de
restriktioner, der er i forhold til transport, overnatning og spisning.
For at holde flammen ved lige til næste års retreat inviterer vi til at cirklerne
arrangerer vandreture for medlemmer lørdag den 4. juli 2020. Under temaet
“Vi nærer flammen” mødes cirklerne hver for sig denne dag med variabelt
starttidspunkt. Kl. 19.30 tænder vi et symbol på flammen. Vi ser for os det
smukke og stærke syn af kvinder samlet i cirkler samtidigt spredt i hele landet.
Derved kan vi tage fat på igen at mødes fysisk og styrke fællesskabs- og
enhedsfølelsen påny.
Hver cirkel står for at arrangere en vandrerute i naturen, at besøge et
kraftsted, at afholde en ceremoni i tråd med temaet og at afvikle
arrangementet i temaets ånd. Fakkelbærerne er velkomne til at aftale
nærmere om arrangementet med jeres tilknyttede rådsmedlem.
Uanset om vi mødes i egen cirkel eller med en ‘nabocirkel’ må vi alle bidrage
til, at myndighedernes retningslinjer overholdes. Deltagere medbringer selv
mad og drikke og sørger for egen transport. Eventuelle udgifter til brænde eller
andet deles af deltagerne.
De BEDSTE søsterlige hilsner
Rådet for Grandmothers Circle the Earth – Danmark.her

4. juli er vandredag, hvor vi nærer flammen i Grandmothers Circle The Earth Danmark

Kære kvinder
Da vi i Rådet besluttede at aflyse sommerens Vandreretreat, valgte vi samtidig at invitere til en enkelt vandredag, så vi fortsat kan NÆRE FLAMMEN og holde den i live. Lørdag den 4. juli 2020 vil cirkler rundt om i Danmark arrangere en kort vandrerute.

Fælles for alle er, at vi samles hvert sted om en ceremoni ved bål kl 19.30.
Medlemmer af Grandmothers Circle the Earth – Danmark er velkomne. Hvis du er medlem og ikke er med i en cirkel, er du selvfølgelig velkommen til at tilmelde dig en vandretur. Er du ikke medlem og ønsker at deltage, kan du være med, hvis du sørger for at betale kontingent til foreningen på forhånd. Tjek den enkelte arrangør, hvordan du skal forholde dig.

Skulle du vælge at deltage på afstand, er du meget velkommen til at forbinde dig med resten af din cirkels medlemmer og kraft ved selv at tænde et lys/bål, der hvor du er.

Her finder du os:
Jylland og øer
Nordjylland
Nordlyset og Limfjordens døtre vil samles på Lindholm Høje, hvor vi vil vandre,  tænde bål kl 19.30 ved en nærliggende sø, og hvor vi vil forbinde os med resten  af Grandmothers cirklerne i Danmark.
Vores fokus vil være Ilden, Flammen og Lyset.
Lyset i os og lyset omkring os.
Vi mødes på parkerings pladsen kl 17.00: Vendilavej 11, 9400 Nørresundby.

Djursland
Djurslandscirklen vandrer d. 4. juli på Helgenæs med start kl 13.30 og slutter med bålceremoni kl 19.30 i fællesskab med andre cirkler. Vandringens længde bliver ca 5-7 km i roligt tempo. Deltager du kun i bålceremonien, er det også en mulighed. Alle medlemmer er velkomne.
For deltagelse og nærmere oplysninger, kontakt Charlotte Jans på mail: charlottejans@yahoo.dk eller på 50 55 06 88 inden  Midsommer

Månestråle og Samsø
Tid: klokken 17:00 -21:00
Sted: Vi mødes hos Esther Petersen Vestermarksvej 27, 8305 Samsø.
I fællesskab kontakter vi ’dem der vandrede før os’, og tager på vandretur til de 3 Oldtids grave i Ceremoni og ned til havet.
Klokken 19:30 samles vi omkring bålet, deler sange og tanker
Kontakt Vibe Maegaard tlf.60155020 eller Esther tlf. 29452408 for yderligere info.
OBS: Vi kan først komme med færgen søndag morgen.
Sidste færge til Hou er kl.18:30.

Solstråle Cirklen og Horsens Cirkelen
Andre medlemmer udenfor cirklerne er velkomne til at melde til.
Vi mødes mellem kl 1 og 2. Vi vandrer i det smukke landskab omkring Brædstrup.
Temaet for dagen har vi valgt at dele op i to. På vandreturen vil temaet være “At slippe kontrollen”, og efter vandreturen vil temaet være det fælles tema, som alle cirkler har på dagen, Vi nærer flammen”  kl. 19.30 rundt om bålet i fællesskab med alle cirkler i Danmark.
Til de, der ikke vil kunne vandre, er der mulighed for at blive kørt fra sted til sted.
Hvad der ellers skal ske, åbenbarer de to arrangører undervejs.
Praktisk info, mødested mm. sendes ud tættere på arrangementet.
Plangruppen Sanne og Kirsten Riis A Solstråle Cirklen.
Til og framelding på sms til Fakkelbærer Kirsten Larsen 2332 4415
eller Bestyrelses-Rådsmedlem Edna Pedersen 3073 4937


Fyn
Odense Cirklen – Vandretur ved badesøen i Tarup-Davinde
Vi mødes kl 17- slutter ca 20.
Vi mødes på P-Pladsen ved badesøen på Ibjergvej. (Der står Anehøj på P-Pladsen). Herfra går vi sammen til Ibjerg og derefter rundt om søen. Noget af tiden går vi i stilhed, og lader naturen tale til os.
Vi gør holdt ved et bålsted, hvor vi spiser vores medbragte mad.
Derefter synger vi bedstemor-sangen, tænder lyset og holder cirkel, hvor vi deler de indsigter vi har fået på vores vandring. Og hvem ved – måske kan vi slutte aftenen med at synge nogle af vores dejlige sange i sommeraftenen.
Du kan tilmelde dig ved at sende e-mail til Maj-Britt Holten: majbrittholten@hotmail.com eller sms til Karin Schou på 3150 3081.

Sydfynscirklen
Vi mødes i Pipstorn skoven kl.18.00, hvor vi vandre i stille tempo og gør holdt ved nogle af de hellige steder, der findes her. Hele området er gammel hellig jord, og et utroligt, velbevaret og spændende område.
Herefter samles vi ved nogle smukke, hellige sten, hvor vi synger grandmother sangen,  tænder en fakkel og sammen, hver for sig holder liv i flammen. Vi slutter ca. kl.20.00.
Tilmelding til Lisbeth Bidstrup på tlf. 22803903 eller mail lisbeth.bidstrup@gmail.com.

Sjælland
Kontakt din lokale Cirkel.

Fælles for alle er, at vi samles hvert sted om en ceremoni ved bål kl 19.30.

Horsens Cirklen – cirkelmøde på Slaggård Banke med de mange gravhøje

Vi mødes på Slaggård Banke på parkeringspladsen kl 17. Man medbringer sin egen madpakke, bestik, kaffe/te og tæppe. I tilfælde af regn bliver vi våde 😉 så tag rigtig tøj på.

Vibeke Elizabeth laver en vandceremoni med os. Annette og Marianne åbner cirklen.

Der er et par ‘vilde’ heste på stedet, som er meget søde og venlige.

Vi glæder os til at se jer, på dette meget smukke og høj-frekvente sted.

Tilmelding og info: Vibeke Elizabeth, 4041 9917