Etiske retningslinjer

Cirklens etiske retningslinjer

Når vi træder ind i Cirklen, skaber vi sammen et helligt rum.

Cirklen byder dig velkommen. Som du indtager din plads, finder du ud af, at det kun er dig, der kan indtage denne plads, kun dig.

Det er både en velsignelse og et ansvar at stå, som den du er.

I Cirklen er vi alle ligeværdige. Her bliver hver stemme hørt, det vil sige at alle kommer ligeligt til orde. Hver stemme er betydningsfuld og vil blive givet respekt.

Hvad der bliver sagt i Cirklen, bliver i Cirklen. Vi er hver især ansvarlige for det vi lærer og deler i Cirklen.

Vær opmærksom på hvad du bringer ind i Cirklen. Det, du er og gør, påvirker helheden i Cirklen.

Cirklen er et sted, hvor du taler igennem dit hjerte, og visdommens sted, hvor anerne taler gennem os.

Cirklen:

  • kræver sandhed
  • skaber et rum af stille kraft
  • inviterer til fred, ubetinget kærlighed og helhed
  • ærer alt liv
  • ærer modsætningernes indbyrdes uundværlighed.

Cirklen er uden begyndelse og uden slutning.

Kvinde cirkel
Kvinde cirkel
Kvinde cirkel