Cirklens Etik

Cirklens Etik

I 2020 arbejder Cirklerne videre med læresætningerne og sidst på året samler vi op på erfaringerne, også for evt. justering.

 • Jeg lærer, at som vi træder ind i Cirklen, skaber vi sammen et helligt rum
 • Jeg lærer, at Cirklen byder mig velkommen, som jeg indtager min plads
 • Jeg lærer, at det kun er mig, der kan indtage denne plads, kun mig
 • Jeg lærer, at det både er en velsignelse og et ansvar at stå, som den jeg er
 • Jeg lærer, at i Cirklen bliver hver stemme hørt, det vil sige at alle kommer ligeligt til orde
 • Jeg lærer, at hver stemme er betydningsfuld og vil blive givet respekt af Cirklen
 • Jeg lærer, at hvad der bliver sagt i Cirklen, bliver i Cirklen
 • Jeg lærer, at vi hver især er ansvarlige for det, vi lærer og deler i Cirklen
 • Jeg lærer at blive opmærksom på, hvad jeg bringer ind i Cirklen
 • Jeg lærer, at det jeg er, gør og siger påvirker helheden i Cirklen
 • Jeg lærer, at Cirklen er et sted hvor jeg taler igennem mit hjerte
 • Jeg lærer, at Cirklen er visdommens sted, hvor anerne taler gennem os
 • Jeg lærer, at i Cirklen er vi alle ligeværdige
 • Jeg lærer, at Cirklen kræver sandhed
 • Jeg lærer at Cirklen skaber et rum af stille kraft
 • Jeg lærer, at Cirklen inviterer til fred, ubetinget kærlighed og helhed
 • Jeg lærer, at Cirklen ærer alt liv
 • Jeg lærer, at Cirklen ærer modsætningernes indbyrdes uundværlighed
 • Jeg lærer, at en Cirkel er uden begyndelse og uden slutning

Hent pdf-version her 

 

Kvinde cirkel
Kvinde cirkel
Kvinde cirkel