Årsmøder

Årsmøde 2020 – søndag 4. oktober kl. 10-16                      Skullerodsholm, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev 

Nu er vi i juni og kan igen samles. Derfor har vi sat en ny dato til årsmødet med generalforsamling, efter en forhåbentlig dejlig sommer og lidt mere styr på covid-19.

Vi håber at rigtig mange har lyst til at møde op. Det vil være så dejligt at der er repræsentanter fra alle Cirkler, som deltager med hver jeres beretninger, så energierne samles fra hele landet.

Beretning og øvrige bilag er tidligere udsendt (og kan også ses nedenfor her på hjemmesiden) og I får materialet igen sammen med den nye ”officielle” indkaldelse senest en måned før jf. vedtægterne.

Når vi mødes, vil vi fortsat gå sammen om at kigge både bagud og fremad og dermed skabe et nyt skønt år for ”Grandmothers Circle the Earth – Danmark” med udgangspunkt i jeres fortællinger fra Cirklerne om:
* Hvordan giver profetien “When the Grandmothers Speak, the World will Heal!” mening for dig?
* Hvordan kan Cirklerne, Rådet og Bestyrelsen gensidigt styrke hinanden? Hvad fungerer godt? – Hvad bringer os fremad sammen?

Programmet bliver som tidligere planlagt, dog rykker vi Kirsten Brunsgaards fortælling om “Nordboernes udkultur – en Moderkultur” til et senere selvstændigt arrangement med større mulighed for fordybelse.

Så sæt X i kalenderne og få en god snak i Cirklerne – og hav en rigtig dejlig sommer 😊.

Tak for jeres tålmodighed og pas stadig godt på hinanden.

Knus fra Bestyrelsen og Rådet

v/ Vibeke Elizabeth Mygind

***********************************************************************

Vi har drøftet muligheden af at holde årsmødet virtuelt, men prioriterer at mødes “live” omkring generalforsamling, ceremoni og fortællingen om vores nordiske urkultur – og til hyggeligt samvær – og indtil da er Bestyrelsen villig til at fortsætte på de nuværende poster.
Vi håber på jeres opbakning og glæder os til at mødes – og lad os så bruge tiden på fortsat passe godt på hinanden og vores Jord gennem positive tanker, healing og ceremoni.
De bedste hilsener og på glædelige gensyn
Grandmothers Circle the Earth Danmark
v/ Bestyrelsen og Rådet
…………………………………………………………..
Indkaldelsen er sendt ud til alle medlemmer med program for generalforsamlingen og resten af dagen sammen med forkvindens beretning samt regnskab 2019 og budget 2020. Se også vedtægterne og  intro til oplægget om Intro til Nordboernes urkultur – en Moderkultur (mere info længere nede på siden).

På generalforsamlingen vil vi gerne sammen kigge bagud og især kigge fremad på det nye år, både ud fra beretningen og ud fra flg. spørgsmål:

 •  Hvordan giver profetien “When the Grandmothers Speak, the World will Heal!” mening for dig? 
 • Hvordan kan Cirklerne, Rådet og Bestyrelsen gensidigt styrke hinanden? Hvad fungerer godt? – Hvad bringer os fremad sammen? 

Tag gerne beretningen og spørgsmålene op på jeres lokale cirkelmøder, så vi på generalforsamlingen kan dele hinandens refleksioner, svar og øvrige kommentarer.

Da tiden er begrænset, når vi måske ikke i dybden med alle emner. Når vi ikke i mål på dagen, har vi mulighed for at nedsætte ad hoc grupper omkring de emner, vi ønsker at arbejde videre med i løbet af året. Her kan medlemmer, der ikke deltager på dagen, også melde sig til og på den måde være med til at skabe den vej, vi vil gå.

Over middag er vi alle med til indvielsen af årets nye Fakkelbærere og den netop valgte Bestyrelse og derefter vil Kirsten Brunsgaard dele ud af sin store viden om os som oprindeligt folk i sin fortælling om ”Nordboernes urkultur – en Moderkultur” – se Intro til Nordboernes urkultur – en Moderkultur.
Kirsten er (bl.a.) religionshistoriker og mange af os mødte hende på vandre-retreaten 2018 og gudinde-workshoppen i 2019.

Udover sin viden om vores nordiske formødre og forfædres kultur, har hun senest fået indblik i den allernyeste viden om tidlige civilisationer i Asien, der er baseret på et animistisk verdensbillede og shamanistisk visdom fra Mago – Den Store Moder
Denne civilisation spredte sig ud og har også præget os her i Norden fra 1100 fKr til ca 500 eKr hvor patriarkatet kom til Norden. Den har overlevet i en ”understrøm” i vores legender, sagn og folkeeventyr, men ofte i en forvrænget form, der har gjort det nemt at afvise den som ammestuesnak.

Vi tror, at Kirsten kan inspirere os i Grandmothers i vores arbejde med at naturen har sjæl og vilje og hvordan vi med animistisk/shamanistisk tilgang, virkelig kan give vores bidrag til healing af Moder Jord.

Livstræet med de 9 verdener

Udover det mentale og åndelige, bliver der også sørget for vores fysiske velbefindende 😊 I år har nogle af de fynske Bedstemødre tilbudt at stå for en dejlig vegetarisk frokost og sørger også for en god start og afslutning med te/kaffe mm.

Tilmelding senest 15. marts – mail til ednapedersen@gmail.com.

Denne dag er også frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen – mail til vibeke.mygind@gmail.com.

På glædelige gensyn 🙂 Vibeke Elizabeth Mygind, forkvinde

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2019-årsmøde og Generalforsamling er afholdt søndag d. 7. april.

Og hele programmet her: 2019.04.07 Årsmøde invitation

GENERALFORSAMLING 7. April 2019, SHAMANHULEN PÅ FYN

Pkt. 1: Valg af dirigent

Kirsten Larsen, Solstrålen Syd, blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt ved mail til alle medlemmer 5. marts.

Pkt. 2: Valg af 2 stemmetællere

28 medlemmer var mødt frem – Vibe Maegaard og Edna Pedersen blev valgt.

Pkt. 3: Valg af referent

Maria Glad, Sydfyns Cirklen, blev valgt.

Pkt. 4: Valg af intern revisor

Pia Jensen blev valgt.

PKT. 5: FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF FORKVINDENS BERETNING

– INKL. PKT. 7: BERETNING FRA FORMIDLINGSUDVALGET

Beretningen var udsendt til alle medlemmer 25. marts, så forkvinde Vibeke Elizabeth oplæste ikke hele beretningen men fremdrog i kortere form de 10 fokuspunkter og lagde op til en efterfølgende snak 2&2 / 3&3 om det som medlemmerne særlig lagde mærke til / brændte for / ønskede sig mere af.

 1. Cirklerne

Der er pt. 15 Cirkler i Danmark, 14 lokale Cirkler samt De Norrøne Bedstemødre, der er national.Udover i Danmark er der Cirkler på Island v/Anette, og der er startet Cirkler op i Norge og i Sverige.Cirklerne kører stabilt – mange med ”en fast kærne” – og der er nye Cirkler på vej. 

 1. Medlemmerne

Medlemstallet var ved slutningen af 2018 på 267.

Princippet er: man kan snuse til Grandmothers ved deltagelse i en cirkel 2-3 gange. Hvis man derefter vælger at fortsætte i Cirklen, melder man sig ind i foreningen og betaler kontingent. Økonomien er med til at drifte aktiviteterne i foreningen, såsom aktiviteter for medlemmerne inkl. betaling for udenlandske medlemmers transport til Danmark til festivaler, samt (delvis) dækning af transportudgifter for Råds- og Bestyrelsesmedlemmer og Fakkelbærere i fm. møder der relaterer til funktionen (dog ikke møder i de lokale Cirkler).I beretningen er også nævnt selve formålet med Grandmothers-arbejdet:

 1. som kvinder styrker vi hinanden i at stå i egen kraft; 2. vi er med til at heale jorden i flg. Hopi profetien ”When the Grandmothers Speak, the World will Heal”.

 3. Bestyrelsen

Som noget nyt tilgodeses også de spirituelle aspekter i arbejdet.Praktisk har vi nu fået mobile pay, så det er let at indbetale penge til foreningen.Obs.: medlemmer må gerne give donationer til foreningen udover kontingent, men det må ikke skrives på hjemmesiden, facebook eller andre steder, da vi har valgt ikke at søge indsamlingstilladelse (dyrt og bureaukratisk).Der er ved at være styr på hvem der er med i Cirklerne, takket være Marysha (kasserer-suppleant). Vi bruger Foreningsadministrator-systemet til regnskab og medlemsregistrering og følger reglerne i GDPR-forordningen for beskyttelse af persondata ved at det kun er medlemmer af Bestyrelsen der har adgang til systemet. 

4. Rådet

Har lavet en cirkulær årsplan, hvori vi følger naturens cyklus. Rådet har også opdelt opgaverne, så man ved hvem der tager sig af hvad. Vi har defineret hvad ”love dollars” vil sige: at både internationale og danske Grandmothers, som bidrager ved vores festivaler ol, arbejder uden honorar men får dækket udgifter til transport og ophold.

 5. Formidling

Udvalget står for formidling inkl. hjemmeside med den vigtige kalender samt ”Nyt fra Rådet” og ”Nyt fra Bestyrelsen” og 4 årlige nyhedsbreve. De er relateret både til Råd og Bestyrelse. Se medlemmerne i beretningen – der er plads til flere medlemmer!

 1. Fakkelbærerne

Er bindeleddet mellem Rådet og Cirklerne. De sikrer at Cirklerne arbejder efter de etiske retningslinjer, sørger for at deltagerne er medlemmer og betaler kontingent, og i det hele taget holder faklen højt i Cirklerne.

Ordningen er nu permanent efter en forsøgsperiode. Råd, Bestyrelse og Fakkelbærere har mødtes for at konsolidere samarbejdet. Efter generalforsamlingen indvies Fakkelbærerne ved en ceremoni.

 1. Anbefalinger fra Organisationsgruppen

Gruppen som blev nedsat på 2018-generalforsamlingen anbefaler:

 • Øget kommunikation mellem Råd og Bestyrelse – og fakkelbærere
 • Fortsat adskillelse af Råd og Bestyrelse.

Råd, Bestyrelse og Fakkelbærere arbejder i 2019 videre med anbefalingerne og fremlægger deres arbejde på generalforsamlingen 2020.

 1. Aktiviteter i Danmark

Sommerfestivallen var en succesrig vandretur på Djursland, som tiltrak både nye medlemmer i Danmark og deltagere fra andre nordiske lande.

Udover Rådet har Cirkler også været aktive, fx Solstrålens deltagelse i messen ”Det fælles Bedste”, turen til Danas Have v/ deltagere fra Linfjordens Døtre, Månestråle Midt og Horsens Cirklen.

Københavnercirklen v/Elf har tradition for deltagelse og bidrag til Vandets dag 22. marts.

VIGTIGT: alle der iværksætter aktiviteter, send besked om tid&sted Dorthe Bugge til hjemmesiden – og billeder på facebook eller til Formidlingsudvalget.

 1. Internationale aktiviteter – globalt

På det globale plan er aktiviteterne droslet ned, men Vibe Maegaard har været med til at organisere en workshop om storytelling for 40 kvinder i Harlem sammen med andre internationale Grandmothers.

 1. Internationale aktiviteter – Europa incl. Norden

Generalforsamlingen 2018 valgte at prioritere den internationale pulje til rejseaktiviteter i Europa incl. Norden. I august 2018 kom der – via den internationale Grandmother Robin Youngblood – invitation til en gathering i Holland fra nogle Grandmothers kvinder dernede som sætter fokus på at vi alle har rødder som  oprindelige folk, og at det er vigtigt at arbejde med at genopdage visdom fra disse. De laver cirkelarbejde på en lidt anden måde end os, men med samme overordnede formål: passe på Jorden.

Gruppen inviterer igen i 2019 – i august til en lignende gathering og i september til workshop med Flor de Mayo, som er maya og medlem af The International Council of the 13 Indigenous Grandmothers” som jo inspirerede til dannelsen af ”Grandmothers Circle the Earth”.

Anette berettede om de syv svaner og Kjerstin, som besøgte Danmark ved sommer-festival i 2017, og som siden har startet Grandmothers op i Norge – Anette medvirker til indvielse af det norske Råd sidst i april.

Jane Folsted og Anna Dorthe Bertelsen har startet cirkel op i Värmland Sverige, og den kører også aktivt.

INPUT FRA ”2&2 / 3&3”-GRUPPERNE UD FRA BERETNINGEN

Hvad lagde vi særligt mærke til – hvad tænder vi på / brænder vi for – hvad ønsker vi os mere af

Udvikle netværket og inspirere hinanden gensidigt

 • Vigtigheden af det grundlæggende arbejde i Cirklerne
 • Når Cirklen åbner sig op og inviterer til aktiviteter i lokalområdet, giver vi inspiration – og det giver inspiration tilbage til Cirklen
 • Vi talte om at kunne åbne Cirklen med fx temadage og invitere andre Cirkler ind, så vi kan inspirere hinanden
 • Besøge hinanden i Cirklerne – brug Fakkelbærerne
 • International kontakt som igangsætter – brobygning, netværk – eksemplet med Robin Youngblood der kobler os til europæisk netværk
 • At vi holder os Hopi-profetien for øje og arbejder i helheder – både på ”i det små” (mikrokosmos) og ”i det store” (makrokosmos)
 • Vi kunne også give mulighed for overnatning hos hinanden

Aktiviteter

 • Tilfredshed med aktiviteterne, både de, som er arrangeret af Rådet, og de som Cirklerne arrangerer
 • Spændende med det nordiske
 • Dejligt at tage input med fra generalforsamlingen hjem til Cirklen

Formidling

 • Hvordan nå ud til ”helt almindelige kvinder” – som trænger til dette arbejde men måske skræmmes væk af lidt for meget ”mysticisme”?

Organisationen med Cirkler – Fakkelbærere – Råd – Bestyrelse – internationale kontakter

 • vigtigt med overskuelighed: hvor er der Cirkler – hvem er kontaktpersoner – hvem er medlemmer (nb: ajourføres bla. på http://grandmothersdanmark.dk)
 • vigtigt at skabe overblik over organisationen (Hanne, Bornholm, vil gerne bidrage)
 • Fakkelbærerne kan være med til at få Cirklen til at opleve sig selv som en del af en større helhed og være en drivkraft der ”lyser op” i arbejdet – de vil også mødes virtuelt (skype, Zoom …)
 • Anerkendelse af vigtigheden af adskillelsen af Rådet og Bestyrelsen
 • Vigtigt fortsat at holde kontakten i det internationale netværk – Skandinavien kaldes også Europas Third Eye – vi har bl.a. nogle organisatoriske kompetencer, som vi kan dele ud af og gavne resten af verden med.

Nyt / mere af:

 • Også tiltrække unge og knap så resursestærke
 • Fokus på fred på Jorden – Lisbeth (Sydfyn) og Boliana (Ildfruerne, Kbh) vil gerne bidrage
 • Stand på Folkemødet
 • Vi vil blive bedre til at NÅ UD – og nå medlemstal på 1000 næste år (!)

Efter denne inspirerende runde blev beretningen godkendt.

PKT. 6: REGNSKAB

Regnskabet for 2018 blev fremlagt af kasserer-suppleant Marysha Bodil Hesselbjerg og godkendt.

PKT 7: FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF BERETNING FRA FORMIDLINGSUDVALGET

Nb: Inkluderet i PKT 4 og godkendt

PKT. 8: INDKOMNE FORSLAG

Ingen forslag var indkommet.

PKT. 9: VALG TIL BESTYRELSEN

Næstforkvinde

Der var ikke nogen kandidat og generalforsamlingen gav dispensation til at køre videre i 2019 uden næstforkvinde. Forkvinde Vibeke Elizabeth foreslår at der i forbindelse med Rådet og Bestyrelsens arbejde med organisationen også kigges på vedtægterne, og overvejes om hvervet som næstforkvinde eventuelt sløjfes, hvis denne opgave skønnes mindre nødvendig når kommunikationen øges.

Resursevogter (kasserer)

Edna Pedersen er foreslået, hun har erfaring som bogholder – ikke andre stiller op – Edna vælges enstemmigt.

Resursevogter-suppleant

Tidligere resursevogter Jeannette Jensen (ikke til stede) har meldt sig som suppleant og blev valgt.

Sekretær

Margrethe Basse, Århus-Cirklen, foreslås af Bestyrelsen – siger ja, og vælges enstemmigt.

Sekretærsuppleant

Ingen kandidat til posten, forsamlingen godkender, at der ikke vælges en sekretærsuppleant

PKT. 10: VALG TIL FORMIDLINGSUDVALGET

De nuværende 4 medlemmer fortsætter:

Dorthe Bugge vedr. input til kalenderen på hjemmesiden http://grandmothersdanmark.dk

Charlotte Jans vedr. informationer til nyhedsbrevet ang. hvad er der sket i Cirklen

Edna vedr. facebook og Vibeke Elizabeth vedr. øvrig info på hjemmesiden

Man sender selv: små beretninger til fælles Grandmother Circle DK facebook-gruppe.

Vi kan sagtens bruge flere – bl.a. til hjemmesiden og oversættelser til/fra engelsk. Vi tilkøber professionel hjælp fra Jesper.

Døren er åben for løbende optag af flere medlemmer i formidlingsudvalget.

Margrethe Basse melder sig her og nu til at deltage i formidlingsudvalget – juhuu!!

PKT. 11: NEDSÆTTELSE AF AKTUELLE AD HOC UDVALG

Der blev ikke nedsat nye udvalg, men der er flere arbejdsgrupper i gang:

 • Sommersolhvervs fejring i juni samt tur til Danas have i august (Månestrålen v/Vibe)
 • Sommer-retreat i Ganløse 3-7. juli (Elf mfl)
 • Inspirationsdag i Ballerup i april (Elf)
 • Sangbogsudvalget: Mia Maria og Birte, Nordlyset.

Der arbejdes fortsat på den nye udgivelse, da det er svært at finde navne på sang-forfatterne.

Sangbogen er intern i foreningen. Man skal være medlem for at kunne købe den.

Se mere på http://grandmothersdanmark.dk/kalender/nyheder/.

Desuden er der arbejdsgrupper i gang på internationalt plan, her deltager Anette, Vibe og Vibeke Elizabeth.

PKT. 12: BUDGET FOR 2019 og kontingentfastsættelse

Forventet fremgang i antallet af betalende medlemmer (50 nye)

Drøftelse af om den internationale pulje både også kan søges til aktiviteter udenfor Europa og Norden.

Drøftelse af evt.  beløbsgrænser eller procentesatser for tilskud.

Budgettet blev godkendt med tilføjelsen at den internationale pulje fortsat prioriteres til aktiviteter i Europa incl. Norden men at der også kan søges til aktiviteter uden for Europa. Der fastsættes ikke beløbsgrænser eller procentsatser for tilskud, da erfaringsgrundlaget er lille.

Generalforsamlingen besluttede at kontingent fastholdes på 200 kr.

PKT: 13: EVENTUELT

 1. Orientering fra Rådet v/Elf om optagelse af 4 nye rådsmedlemmer.

Rådet har pt. 9 medlemmer og søger nye, så vi kan blive 13 jf. vores udgangspunkt.

Der er pt en ujævn fordeling geografisk af Rådsmedlemmer, og derfor søges nye medlemmer fra især Fyn og Sjælland.

Udover geografien søger vi mennesker, der:

 • Har erfaring med Cirkelarbejde (fra Grandmother-bevægelsen eller andre bevægelser)
 • Kender til ceremoni-arbejde
 • Er gode til at hjælpe ideer på vej – og gerne også til at få nye og anderledes idéer
 • Kan bidrage med udvikling og praktisk gennemførelse af aktiviteterne:
  • hjælp med opstart af nye Cirkler
  • aktiviteter og den stor sommer-retreat jvf årshjulet hvor vi følger naturens gang
 • Kan deltage i møder 4 weekender om året, plus arbejdet mellem møderne
 • Har et vist it-kendskab, pt bruger vi platforme som mail, hjemmeside, facebook, Dropbox og Skype

Udover ”opgaver” er Rådet også en Cirkel, hvor vi nærer hinanden.

Elf lagde op til at vi kunne optage flere medlemmer hvis der var interesserede og egned kvinder, men generalforsamlingen holdt fast i ”de 13”.

Interesserede kan kontakte et af Rådsmedlemmerne – både hvis de selv er interesserede eller hvis de foreslå andre. Se kontaktoplysninger her: http://grandmothersdanmark.dk/raad-bestyrelse/

 1. Meditation for fred v/Boliana foreslår at vi tager med i vores cirkler:

Meditation for fred – fx 3 minutter. At vi husker at give dette opmærksomhed og plads: FRED.

Vi afsluttede generalforsamlingen med en smuk fælles meditation.

FOTOS FRA ÅRSMØDET – LÆG GERNE JERES BILLEDER OP PÅ https://www.facebook.com/groups/397119360394925/

ELLER SEND DEM PÅ MAIL/ANDET TIL FORMIDLINGSUDVALGET – TAK 

Referat 16.04.2019 v/ Maria Glad suppleret af Vibeke Elizabeth Mygind


Se referat fra 2018-generalforsamling

Dato og sted: d. 14. april 2018 i fælleshuset ”Ravnen” på Friland

Til stede var: Vibe, Vibeke Elizabeth, Inger, Elf, Birgitte, Jane, Jeanette, Kamilla, Mette, Marysha, Hannah, Marianne, Else-Elîn, Shiva, Ulla, Lisbeth, Maria, Jeanette, Maja, Karin, Rose, Elisabeth, Livia, Edna, Maj-Britt, Anne Dorthe, Dorthe, Charlotte.
Inger bød velkommen og fortalte, at det netop i år var 7 år siden Grandmotherbevægelsen startede i Danmark med besøg af 4 “Rejsende Bedstemødre” der var inspireret af “The International Council of 13 Indigenous Grandmothers”. Og samtidig nøjagtig 5 år siden på dato, at vores danske forening så dagens lys. Vores første lille jubilæum!
Efter åbningsceremoni med Grandmothersangen, havde vi en kort præsentationsrunde, hvorefter Forkvinden Vibe fortalte hele historien om Grandmotherbevægelsen, fra start til hvor vi er nu, se vedhæftet fil.
Historien om GCE-DANMARK
Forkvindens beretning

Herefter gik vi over til selve Generalforsamlingen jf vedtægterne.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Ved mere end 15 fremmødte: Valg af to stemmetællere
3. Valg af referent
4. Valg af intern revisor
5. Fremlæggelse og godkendelse af Forkvindes beretning
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren
7. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra Formidlingsudvalget
8. Indkomne forslag, herunder forslag til begivenheder og ceremonier for det kommende år:
– Forslag om afholdelse af 2 årlige begivenheder, v. Bestyrelsen
– Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på om Råd og bestyrelse med fordel kan lægges sammen, v. Vibeke Elizabeth
– Forslag om at Cirklerne invitere til Fællesmøder/arrangementer på tværs af landet v. Rådet
– Forslag om at GCE DK, deltager i Nordiske træf, ex. Isogaisa v. Jane Folsted
9. Valg til bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer på valg i år er:
– Forkvinde Vibe Maegaard – genopstiller ikke, Vibeke Elizabeth Mygind stiller op til denne post
– Sekretær Charlotte Jans – genopstiller ikke
– Menigt medlem Ann Byrgren-Thurston – genopstiller ikke
– Sekretær suppleant Irma Clausen – genopstiller ikke
– Kasserer suppleant Janne Give Gjaldbæk – genopstiller ikke
10. Valg til Formidlingsudvalget
11. Nedsættelse af aktuelle ad hoc udvalg
12. Budget for det kommende år – herunder kontingentfastsættelse
13. Eventuelt

Ad 1. Edna blev valgt som dirigent med støtte fra Birgitte.

Ad 2. Rose og Maj-Britt blev valgt som stemmetællere.

Ad 3. Charlotte blev valg som referent.

Ad 4. Hanne Elena blev valgt som intern revisor. Hun var ikke til stede, men har tilkendegivet sin villighed til valg.

Ad 5. Forkvinde Vibe fremlagde Årsberetningen, herunder det internationale arbejde, som var en delt fremlæggelse af Vibe og Vibeke Elizabeth, se vedhæftede filer. Årsberetningen blev godkendt. Vibe fik efterfølgende overrakt en lille gave fra Vibeke Elizabeth og Anette.

Ad 6. Jeanette fremlagde regnskab for 2017 og budget for 2018 og gennemgik de forskellige poster. Økonomien balancerer fint med et overskud i 2017 på 27.021,65 kr. Medlemskontingent var på 26.000 kr svarende til 130 medlemmer. Dette tal er støt stigende især på baggrund af øget markedsføring på FB. Intern revisor, Hanne Elena, har godkendt regnskabet. Regnskab og Budget godkendt, se vedhæftet filer.

Ad 7. Der var ikke nogen egentlig beretning fra Formidlingsudvalget. Vibeke Elizabeth, Edna, Charlotte og Dorte varetager i samarbejde med Jesper (webmaster) løbende opdateringer på hjemmeside og FB og kører kampagner efter behov.

Ad 8. Inger fortalte, at vi deltager på folketræffet ”Det Fælles Bedste” i Vejle d. 10.-13. maj med en stand og workshops med bla vandceremonier. Plangruppen består af: Vibe, Inger, Jeanette, Kamilla og Edna.
Jane fortalte, at vi også deltager på Naturmødet i Hirtshals d. 24.-26. maj. Vi har ikke en egentlig stand men vi får lavet beachflag. Maorikvinden Erena Röse kommer også og 4 vandceremonier er planlagt.
Elf fortalte om årets vandreretreat fra d. 4.-8. juli i Naturparken Mols bjerge. Der er startceremoni i Ebeltoft på Rådhustorvet og slutceremoni i Århus på havnen i Dome of Vision. Invitation er sendt ud. Rose har lavet en engelsk version af invitationen, som vil blive sendt ud snarest til kontaktpersoner i udlandet.

Ad 9. Forkvinden var på valg til en ny 2-årig periode. Vibeke Elizabeth opstillede og blev valgt uden modkandidater.
Sekretæren var på valg til en ny 2-årig periode. Maria opstillede, dog for en et årig periode, og blev valgt uden modkandidater.

Menigt medlem var på valg til en ny 2-årig periode. Charlotte opstillede og blev valgt uden modkandidater.
Suppleant til sekretæren var på valg til en ny 1-årig periode. Ingen opstillede.
Suppleant til kassereren var på valg til en ny 1-årig periode. Marysha blev valgt uden modkandidater.

Ad 10. Ingen nye valg til Formidlingsudvalget. Vibeke Elizabeth, Charlotte, Edna og Dorte varetager formidlingsopgaven i samarbejde med Råd, Bestyrelse og webmaster.
Opfordring til, at vi alle kan melde ind med artikler, som kan formidles via hjemmesiden.

Ad 11. Forslag fra Vibeke Elizabeth om at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på, om Råd og bestyrelse med fordel kan lægges sammen. Der vil blive kigget på optimering af organisationen, arbejdsgange og ansvarsfordeling.
Vibeke Elizabeth, Karin, Charlotte og Helle (fraværende, men har tilkendegivet villighed til deltagelse) blev valgt. Kamilla stillede sig til rådighed som konsulent, da hun har kendskab til foreningsparagraffer.

Ad 12. Jeanette fremlagde budgettet for 2018 under pkt 6, se ovenfor. Ingen forslag om kontingentændringer.

Ad 13. Jane efterlyste nye sange til vores sangbog. Der kommer nemlig snart en ny revideret udgave. Jane undersøger deadline for modtagelse.
Vibe fik afslutningsvis overrakt en gave fra Rådet af Elf, med tak for sit mangeårige arbejde i Bestyrelsen.
Efter generalforsamling og en velfortjent frokostpause med mange medbragte lækkerier, tog de Norrøne Bedstemødre over. Igennem bla historiefortælling ved Rose, blev vi taget med igennem det spændende arbejde, Elf, Rose, Vibeke Elizabeth, Elisabeth, Vibeke, Anna Dorthe og Annette har lavet på udvalgte kraftsteder i Danmark (Tustrup, Ellekilde mf). Vi rejste på den kraftige dybe tromme akkompagneret af smuk intuitiv sang, med intentionen om, hvad der er vigtigt i Grandmotherarbejdet. Efterfølgende havde vi en smuk og berigende delingsrunde.
Dagen sluttede på smukkeste vis med håndcirkel, sang og fællespustning af alterlys.

TAK til alle for aktiv deltagelse og god energi.

                                                                                                                                                                                    

REFERAT FRA ÅRSMØDE 2017

Grandmother – kvinde-sammenhold for en bedre verden

Årsmødet i Grandmother Circle the Earth – Danmark den 2. april 2017 i Shamanhulen på Fyn

“Vi havde en helt igennem skøn dag sammen i cirklens kraft. Johanne og Anne-Lene fortalte meget levende og personligt om deres tur til Standing Rock og Schanne ledte efterfølgende en Ceremoni ”Blå flamme” for Standing Rock”.

Hermed referatet fra selve generalforsamlingen.

Til stede var: Vibe, Vibeke Elizabeth, Annette, Inger, Elf, Lisbeth M, Eva, Tove, Boliana, Gitte, Schanne, Maria, Jeanette, Jeanette Liv, Maja, Irma, Rose, Elisabeth, Livia, Anne-Lene, Johanne, Inge, Mia, Louise, Edna, Maj-Britt, Anna Dorthe, Dorthe, Janna, Birgitte, Helene, Daniella, Susanne F, Lisbeth B, Katharina, Mette, Susanne S, Charlotte.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Ved mere end 15 fremmødte: Valg af to stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Valg af intern revisor
 5. Fremlæggelse og godkendelse af Forkvindes beretning
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren
 7. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra Formidlingsudvalget
 8. Indkomne forslag, herunder forslag til begivenheder og ceremonier for det kommende år
 9. Valg til bestyrelse
 10. Valg til Formidlingsudvalget
 11. Nedsættelse af aktuelle ad hoc udvalg
 12. Budget for det kommende år – herunder kontingentfastsættelse
 13. Eventuelt

Ad 1. Irma blev valgt som dirigent.

Ad 2. Rose og Mai-Britt blev valgt som stemmetællere.

Ad 3. Charlotte blev valg som referent.

Ad 4. Hanne Elena blev valgt som intern revisor. Hun var ikke til stede, men har tilkendegivet sin villighed til valg.

Ad 5. Vibe fremlagde Årsberetningen. Det internationale arbejde blev fremlagt af Vibeke Elizabeth som en del af årsberetningen. Beretningerne blev efterfølgende godkendt, se vedhæftede filer.

Annette fra Rådet fortalte, at hende og Jane havde været på Island kort forinden for at starte en ny cirkel op. 13 kvinder stod parat til at komme i gang! Fra forespørgslen og til de kom afsted, gik der kun kort tid. Flere af kvinderne var meget interesserede i at komme med til Festivalen i juli.

Ad 6. Maria fremlagde regnskabet og gennemgik posterne. Indtægter større end udgifter og vigtigste post er medlemskontingent på 20.400 kr svarende til 102 betalende medlemmer – og medlemstallet vokser hele tiden. Intern revisor har godkendt regnskabet. Regnskabet godkendt, se vedhæftet fil.

Det er muligt at søge fonde til forskellige formål. Jeanette ville gerne stå for at ansøge, dog ikke alene. Meld dig derfor til Jeanette, hvis du er interesseret i at hjælpe med at skaffe flere midler til at skabe udvikling og nye tiltag i foreningen.

Ad 7. Vibeke Elizabeth fremlagde beretning fra Formidlingsudvalget, som efterfølgende blev godkendt, se vedhæftet fil.

Ad 8. Vibe fortalte om den kommende Kvindefestival, d. 7-10. juli på Fyn. Samme sted som sidste sommer, nemlig hos Schanne i Glamsbjerg (Shamanhulen). Der er inviteret en nordnorsk same bedstemor.

Der bliver en kommende medlemsdag d. 21/5 ved Tørring i Jylland.

Der var interesse for at få delt den 13. Rite af Munay-Ki, The Rite of the Womb (Ceremonien for livmoderen). Flere cirkler har allerede fået delt den. Schanne vil dele den i de fynske cirkler, Elf og Annette vil lave den i de sjællandske cirkler (inkl. Bornholm). Der var snak om, at den også kunne deles på medlemsmødet d. 21/5.

Riten er givet til os af Marcela Lobos, som i fællesskab med en gruppe kvinder har udviklet den. Vibeke Elizabeth har oversat den til dansk.

Vibeke Elizabeth fremlagde et forslag fra Bestyrelsen om kontingentforhøjelse fra 200 til 300 kr årligt. Argumenter for og imod. Flertallet tilkendegav et ønske om at satse på øgede indtægter ved stigende medlemstilgang, hvorfor forslaget blev trukket.

Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået af Vibe. Da ændringerne ikke havde været udsendt rettidigt sammen med dagsordenen, blev det besluttet at vente med godkendelse til en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive afholdt snarest muligt og gerne i forbindelse med et andet arrangement.

Ad 9. Sekretæren var på valg til en ny 2-årig periode. Charlotte genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

Kassereren var på valg til en ny 2-årig periode. Maria genopstillede ikke. Jeanette blev valgt uden modkandidater.

Suppleant til sekretæren var på valg til en ny 1-årig periode. Irma genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

Suppleant til kassereren var på valg til en ny 1-årig periode. Jeanetter Liv blev valgt uden modkandidater.

Ad 10. Vibeke Elizabeth og Dorthe genopstillede og blev valgt til Formidlingsudvalget. Tove gik ud og Schanne blev genvalgt som support for Vibeke Elizabeth. Dejligt, hvis der er nogen der er gode til at lave logo/fotos eller skrive artikler til hjemmesiden. Ny inspiration modtages, meld jer gerne!

Ad 11. Vibeke Elizabeth havde forslag til nedsættelse af følgende 2 arbejdsgrupper:

 1. Grandmothers Circle the Earth’s bidrag til ligestilling

Med baggrund i at FN nu sætter fokus på “Ligestilling mellem kønnene” – mål 5 af de 17 Verdensmål http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene – foreslås generalforsamlingen at undersøge, om der er interesse for en arbejdsgruppe om hvordan Grandmothers Circle the Earth kan bidrage hertil. Jeg forestiller mig en mindre gruppe, der laver oplæg til bredere drøftelser, hvor flere kan inddrages.

 1. Vores nordiske arv og traditioner for en bæredygtig Verden

Med baggrund i den interesse, som flere medlemmer har tilkendegivet for at tydeliggøre vores nordiske arv og traditioner for en bæredygtig verden, foreslås at generalforsamlingen undersøger om der er interesse for en arbejdsgruppe herom som også kigger ud på andre oprindelige folks profetier med samme sigte.

Jeg forestiller mig en mindre gruppe, der laver oplæg til bredere drøftelser, hvor flere kan inddrages.

Vibeke Elizabeth ville gerne sidde i begge grupper som tovholder. Anna Dorthe meldte sig til at deltage i nr. 2 gruppen. Tag kontakt til Vibeke Elizabeth, hvis du har lyst til at være med!

Ad 12. Maria fremlagde budgettet for 2017, som blev godkendt. Ingen kontingentændring jf tidligere punkt. Budgettet er vedhæftet.

Ad 13. Boliana oplyste, at Grandmothers deltager ved Fredsløbet d. 20/5 med hendes drømmefangere. Fred til universet blæser i dem. Kom med!

Annette fortalte kort om temaet for den kommende festival i juli. Det bliver en festival med fokus på vores nordiske rødder og den kraft som ligger i vores kvindekultur. Flere kvinder fra de nordiske lande deltager.

Anna Dorte fortalte om en turné, hvor australske folk besøger hellige steder i Danmark, måske en ide til næste års festival?!

Mia fortalte, at der kommer hele tiden nye sange til sangbogen. Derfor kommer der en revideret udgave på et tidspunkt. Har du nye sange, henvend dig til Mia.

Med en times forsinkelse, blev generalforsamlingen afsluttet. Tak for god og aktiv deltagelse!